Nationellt projekt förnyar arbetet inom social- och hälsovården

År 2019 startade det nationella projektet Etänä enemmän – sote-työ uudistuu som samordnas av Tammerfors yrkeshögskola (TAMK). Projektet svarar på förändringen i arbetet inom social- och hälsovårdsbranschen genom att utveckla distansledarskap, arbetshandledning och kamratstöd på distans samt förändringsledning.

Målet med projektet är att öka arbetshälsan, arbetshanteringen och produktiviteten för personalen inom social- och hälsovårdsbranschen. 

Satakunta yrkeshögskola, Lapplands universitet och Östra Finlands universitet samt KT Kommunarbetsgivarna har genomfört projektet tillsammans med Tammerfors yrkeshögskola. Projektet finansieras av social- och hälsovårdsministeriet genom finansiering av Europeiska socialfonden. 

Aktuellt arbetspaket för kris- och distansledarskap 

KT har tillsammans med TAMK genomfört ett arbetspaket där man särskilt fokuserar på frågor om kris- och distansledarskap. KT:s arbetspaket varar ungefär ett år. Under denna tid erbjuds social- och hälsovårdscheferna i kommunerna och samkommunerna aktuella webbinarier, temacoachningar och kamratstöd, och därtill produceras material som kan utnyttjas av cheferna inom KT:s Chefsakademi. 

I oktober startade de gemensamma temacoachningarna och webbinarierna. Under året behandlades kris- och distansledarskap, uppbyggande av förtroende och kommunikation vid kris- och distansledarskap som teman på dessa evenemang.