Chefskapsakademin

Chefskapsakademin är en tillväxande elektronisk plattform som sporrar de anställdas närmaste chefer till att utveckla sig och sina arbetsteam trots begränsade resurser.

KT erbjuder Chefskapsakademin för att stödja ledarskapet på arbetsplatser i kommuner, samkommuner och kommunkoncerner. Den utvecklades och togs i bruk i samarbete med kommunala pilotorganisationer under år 2020.   

Start med smidig utveckling 

Chefskapsakademin inleddes som ett pilotprojekt i april. Under pilotprojektet utarbetades en testinlärningsmiljö för akademin där man producerade innehåll i fyra olika ledarskapsmoduler och testade deras funktionalitet. Målet var att samla information och erfarenheter om en fungerande inlärningsmiljö och behoven i praktiken. Inom pilotprojektet Chefsakademin var det också viktigt att snabbt producera material som stöd för de närmaste cheferna under undantagsförhållandena.  

Pilotförsöket utfördes genom metoden med smidig utveckling tillsammans med utvecklingsgruppen som bestod av kommunernas chefer och HR-ledning, KT:s sakkunniga och professionella inom chefscoachning från Valmennustrio. HR-nätverkets nyhetsbrev innehöll en öppen inbjudan till utvecklingsgruppen. 

Tack till Limingo, Nurmijärvi, Lahtis, Heinola, Rovaniemi, Juuka, Esbo och Egentliga-Tavastlands centralsjukhus för deltagandet i utvecklingen av Chefskapsakademin!  

Chefskapsakademin betjänar i KT:s Linja

Under hösten 2020 flyttades Chefsakademin till sin nuvarande plats i KT:s Linja-tjänst. Chefskapsakademin öppnades för kommunernas chefer i slutet av september.  
Före utgången av året hann man öppna akademins fyra olika moduler, och det ordnades kostnadsfria webbinarier om dessa för kommunernas, samkommunernas och kommunkoncernernas chefer. 

År 2020 öppnades följande inlärningsmoduler i Chefsakademin: 

  • Lösningsorientering  
  • Främjande av växelverkan och gott samarbete 
  • Bemötande och emotionellt arbete
  • Intern informationsspridning 

Chefskapsakademin utvecklas och blir utvecklad vidare i samarbete med KT:s kunder.