KT:s arbetsgivarnätverk

HR-nätverket 

HR-nätverket samlar kommunsektorns arbetsgivarrepresentanter som arbetar med personalärenden. Nätverkets målsättning är att utveckla strategisk personalledning, dela god praxis och stödja förändringsledning i reformer.

översättningen kommer senare