Upplösningen av konkurrenskraftsavtalet var tidskrävande, avtal utvecklas i arbetsgrupper 

Avtalsrundan kännetecknades av två stora helheter. Den ena av dem anknöt till eliminering och ändring av de helheter som avtalats i konkurrenskraftsavtalet (kiky). Den andra stora helheten var förhandlingarna om fortsättningen för det kommunala huvudavtalet och ändringen av avtalssystemet.

Mycket ändringar i arbetstidsbestämmelserna

Inom kommunsektorns avtalsområden annullerades verkningarna av konkurrenskraftsavtalet som slöts 2017 som sådana. Ett undantag var läkarnas avtalsområde där kiky-timmarna kvarstod. De kvarstod även inom yrkesutbildningen i undervisningssektorn. 

Även enbart tekniska ändringar i arbetstiden kräver stor noggrannhet och ändring av flera tiotals avtalsbestämmelser. Den ordinarie arbetstiden förkortades så att den motsvarade situationen innan konkurrenskraftsavtalet.  I stället avtalades bland annat flexibla element i anknytning till arbetstiden, till exempel inom flexibel arbetstid.
Förhandlingarna om ändring av de bestämmelser som avtalats i konkurrenskraftsavtalet tog väldigt mycket tid i anspråk. Denna tid var i sin helhet borta från viktiga ärenden, som om de hade förts framåt hade kunnat bidra till utveckling av avtalen. Under avtalsperioden 2020–2021 har vi ett rekordantal, över 25 arbetsgrupper, som förhandlar om revidering och utveckling av avtalen.

I början av 2020 trädde en ny arbetstidslag i kraft. Alla avtalsområdens arbetstidsbestämmelser behandlades tillsammans med organisationerna och i avtalen gjordes sådana ändringar som lagen krävde. 

Särskilt läkaravtalet fick många ändringar då vi förhandlade om de nya bestämmelserna angående vilotider. Ändringarna inverkade i stor utsträckning på riksnivå på arrangemangen inom specialsjukvårdens jour. Förhandlingsparterna fortsätter sinsemellan att vidare utveckla bestämmelserna bland annat genom pilotprojekt. 

Mål uppfylldes

KT:s långvariga förhandlingsmål förverkligades då byte av semesterpenning till ledig tid blev möjligt genom avtal med arbetstagaren. Det har slutits förhållandevis få lokala avtal om byte av semesterpenning till ledig tid.

Inom alla avtalsområden avtalade man om en lokal pott, vilket KT anser vara en framgång i förhandlingsmålen.

Det är fint att vi nådde en lösning om fortsättning för det kommunala huvudavtalet. Ändringen är betydande. Lösningens verkliga storhet blir klar för oss först under årens gång. 

I avtalsuppgörelsen avtalade vi också om det nya social- och hälsovårdsavtalet samt överföringen av undervisningspersonal inom småbarnspedagogik från AKTA till UKTA i september 2021. Samtidigt ändras AKTA:s roll och det är inte längre Finlands största tjänste- och arbetskollektivavtal. Dessutom förhandlar vi om revidering av tekniska sektorns avtal.

Om social- och hälsovårdsreformen utförs inom den tidtabell som regeringen planerat grundas välfärdsområdena hösten 2021. KT fungerar även som arbetsgivarorganisation för välfärdsområdena. Vi räknade med detta och kom i förhandlingarna överens om ett intentionsavtal, på basis av vilket de nya avtalen inom den nya arbetsgivarsektorn, dvs. välfärdsområdena, fastställs.

Henrika Nybondas-Kangas, förhandlingschef, KT