Kuntekos sexåriga resa

Med vemod slutförde jag Kunteko-programmet i slutet av 2020. När jag började som programchef 2015 kunde jag inte ens föreställa mig hur intressant, inspirerande och betydelsefull resan med Kunteko skulle vara.

Det sista verksamhetsåret med Kunteko rymmer många ärenden. Pandemin ändrade planerna över en natt. Vi blev tvungna att fundera hur tjänsterna skulle ordnas då det fanns risk för att sparringen, coachningen och workshopparna som i huvudsak hade ordnats som fysiska träffar inte skulle kunna genomföras. Workshoppar annullerades, men redan på hösten lärde sig kommunorganisationerna och de sakkunniga som vi hade upphandlat att använda elektroniska plattformar och distansredskap på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Kuntekos tjänster kunde slutligen genomföras enligt tidtabellen i projektplanen.

Efterfrågan på tjänster under hela året

Pandemin orsakade att många kommunorganisationer ville flytta fram sparringen, coachningen eller workshoppar till hösten. Hösten var en bråd tid. Till råga på allt ökade efterfrågan på sparring och i slutet av året var vi tvungna att meddela många sökande att sparring inte längre är tillgängligt. 

Under det sista programåret var det dags att granska vad vi hade åstadkommit inom programmet och huruvida vi hade uppnått de kvantitativa och kvalitativa målen, resultaten och verkningarna, i projektplanen?

Vi upphandlade en extern expert att utvärdera resultaten, och att sammanställa dem till en helhet. Slutvärderingen av programmet överraskade med sin positivitet, varför jag med gott samvete kan vara stolt över våra gemensamma resultat. Vi fick flera rekommendationer med tanke på fortsättningen, vilka vi strävar efter att genomföra inom helheten Kuntatyö2030 tillsammans med KT och huvudavtalsorganisationerna.

Hjältarna i undantagsförhållandena förde fram proffs inom kommunsektorn

År 2020 kännetecknades även av en aktiv kommunikation. På våren utvecklade vi artikelserien Sankarit poikkeusoloissa (hjältar i undantagsförhållanden), där det berättades om arbetet inom kommunsektorn ur yrkespersonernas synvinkel. Serien gav nationell synlighet, eftersom jag tillsammans med projektchef Minna Lyhty i juli besökte MTV3:s morgonnyhetssändning för att berätta om ämnet.

På hösten låg jag i och arbetade med Kuntatyö2.0-podcasterna med en stram tidtabell, för att innan programmet avslutades få 30 podcastar gjorda som berättar om kommunarbetet och förändringen i arbetslivet. Den sista podcasten som berättar om Padasjoen osaamis- ja etätyökeskus (Padasjoki kompetens- och distansarbetscenter) spelades in precis före jul. 

Vi genomförde även kampanjen Hyvä kiertämään (Dela med dig), där vi samlade in nya utvecklingsgärningar till Framstegsarenan. Vi fick över 100 gärningar, varav de bästa belönades under det virtuella slutseminariet i slutet av november. Att hålla ett virtuellt slutseminarium var nytt för oss och som evenemang var det helt annorlunda än ett traditionellt liveseminarium, men vi klarade av det tillsammans.

Tillsammans åstadkommer vi mera

Jag ville beskriva programmet som helhet i slutpublikationen och berätta vad vi gjorde inom programmet, lyfta fram några utvecklingsexempel från kommunarbetsplatserna och erbjuda läsarna lärdom och tips av programmet. Slutpublikationen berättar inte om alla detaljer ur det omfattande nationella programmet, men förhoppningsvis får man en bild av helheten.

Lyckligtvis tar kommunsektorns gemensamma arbetslivsutveckling inte slut i samband med Kunteko-programmet. År 2020 avtalade KT och huvudavtalsorganisationerna att det nationella arbetslivsutvecklingsarbetet fortsätter. Framstegsarenan som Kunteko grundade kvarstår i bruk, och där samlas även i fortsättningen kommunsektorns utvecklingsgärningar. Vi samlar nu arbetslivsutveckling under ett gemensamt Kuntatyö2030-varumärke och jag får fortsätta i mitt arbete för ett bättre arbetsliv.

Jag anser att en av de viktigaste lärdomarna av Kunteko är att vi åstadkommer mera tillsammans. Med gott samarbete, öppenhet, förtroende och engagemang skapar vi ett bättre arbetsliv för oss alla. 

Anna-Mari Jaanu, Kuntekos programchef 2015–2020