KT:s byrå

Personalen arbetar med sakkunniguppgifter inom olika kunskapsområden, vilka är: ledning, förvaltning, kommunikation och tidskriften Kuntatyönantajas redaktion, allmänna anställningsfrågor, anställningsfrågor inom social- och hälsovården och småbarnspedagogiken, anställningsfrågor inom undervisnings- och bildningsväsendet, arbetsmarknadsutredningar och utveckling av personalresurser.

Inom KT arbetade cirka 57 tjänstemän under verksamhetsåret. Byrån leds av kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

 

Ledningsgruppen

Jalonen Markku, kommunbranschens arbetsmarknadsdirektör

Arolainen Teuvo, kommunikationschef, chefredaktör

Freund Hannu, förhandlingschef, undervisnings- och bildningsväsendet

Juutinen Mika, utredningschef, arbetsmarknadsutredningar

Kiiski Anne, förhandlingschef, allmänna anställningsfrågor

Moisio Jussi-Pekka, förvaltningschef 

Nybondas-Kangas Henrika, förhandlingschef, social- och hälsovårdstjänster

Palola Jorma, förhandlingschef, utveckling av personalresurser

Personal

Aaltonen Jenni, arbetsmarknadsjurist

Haakana Marko, kontorsvärd

Hakonen Niilo, ledande sakkunnig inom utveckling av arbetslivet

Hallia Kaisa, förvaltningssekretare

Hotti Anne, ledande arbetsmarknadsutredare

Huuskonen Mika, ekonomiplanerare

Hämäläinen Hanna-Kaisa, informatör

Hämäläinen Jouko, arbetsmarknadsjurist

Jaanu Anna-Mari, programchef, Kunteko

Kallberg Ann-Mari, sekreterare

Karhu Taina, projektchef

Koivistoinen Susanna, projektinformatör, Kunteko

Kolkkala Riikka, arbetsmarknadsjurist

Koskela Kaisa, arbetsmarknadsinformatör, redaktionssekreterare

Krause Riikka, arbetsmarknadsutredare

Kämäri Suvi, ledande arbetsmarknadsombudsman

Lehtinen Maarit, arbetsmarknadsjurist

Liivala Ritva, arbetsmarknadsjurist

Lilja Satu, sekreterare för arbetsmarknadsfrågor

Lith Mimosa, arbetsmarknadsjurist 

Mattila Marjaana, webbinformatör

Mursu Sanja, sakkunnig inom kompetensutveckling

Metsäranta Teija, ledande arbetsmarknadsjurist

Mäkelä Katri, ekonomisekreterare

Niinimaa Ilkka, arbetsmarknadsombudsman 

Niittymäki Irmeli, arbetsmarknadsombudsman, till och med 

Nypelö Eeva, arbetsmarknadsjurist

Näsänen Jaana, utvecklingschef 

Paakkonen Niina, arbetsmarknadsutredare,

Pirhonen Jaana, ledningens assistent

Rantanen Janna, arbetsmarknadsjurist

Raunio Juha, arbetsmarknadsjurist

Renko Merja, arbetsmarknadsombudsman

Rusanen Merja, sakkunnig gällande utveckling av arbetslivet

Ruskoaho Juho, arbetsmarknadsutredare

Saaristo Heikki, ledande arbetsmarknadsombudsman

Salomaa Marika, informatör

Seppänen Tanja, sekreterare

Sievänen Pauliina, kommunikations- och marknadsföringsplanerare

Sivonen Sirpa, utvecklingschef

Taavitsainen Virpi, ledande arbetsmarknadsombudsman

Tervonen Taina, projektplanerare, Kunteko

Tossavainen Mirja-Maija, arbetsmarknadsjurist

Tuimala Aija, projektchef, Soteliiderit

Tuomi Anniina, projektchef, Kunteko

Vaskelainen Tuula, arbetsmarknadsombudsman

Vierula Tanja, projektchef, Kunteko

Wessman Canelia, arbetsmarknadsombudsman

Vesterbacka Eeva, arbetsmarknadsjurist