KT:s byrå

Personalen arbetar med sakkunniguppgifter inom olika kunskapsområden, vilka är: ledning, förvaltning, kommunikation och tidskriften Kuntatyönantajas redaktion, allmänna anställningsfrågor, anställningsfrågor inom social- och hälsovården och småbarnspedagogiken, anställningsfrågor inom undervisnings- och bildningsväsendet, arbetsmarknadsutredningar och utveckling av personalresurser.

Inom KT arbetade cirka 56 tjänstemän under verksamhetsåret. Byrån leds av kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen.

KT:s service utvecklas på basis av arbetsgivarnas behov

En stor del av KT-personalens arbetsinsats hänför sig till rådgivning i anställningsfrågor. KT betjänar kommun- och samkommunarbetsgivarna genom att ge råd gällande tillämpning av avtals- och lagbestämmelser. Arbetet med centrala förhandlingar och domstolsärenden på grund av tvister gällande avtalstolkningar har ökat. Vid sidan av intressebevakningen är uppgifter med anknytning till utvecklingen av personalledning, produktivitet och arbetslivskvalitet en viktig del av KT:s verksamhet. 

Under verksamhetsåret fortsatte utvecklandet av kundhanteringssystemet samt Linja-portalen som är avsedd för KT:s kunder under ledning av förvaltningen. Målet med systemhelheten är att erbjuda nya tjänster, förbättra kundupplevelsen och synliggöra det arbete som utförs inom KT.

Ledningsgruppen

Jalonen Markku, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör

Arolainen Teuvo, kommunikationschef, chefredaktör

Freund Hannu, förhandlingschef, undervisnings- och bildningsväsendet

Juutinen Mika, utredningschef, arbetsmarknadsutredningar

Kiiski Anne, förhandlingschef, allmänna anställningsfrågor

Moisio Jussi-Pekka, förvaltningschef 

Nybondas-Kangas Henrika, förhandlingschef, social- och hälsovårdstjänster

Palola Jorma, förhandlingschef, utveckling av personalresurser

Personal

Aaltonen Jenni, arbetsmarknadsjurist

Haakana Marko, kontorsvärd

Hakonen Niilo, ledande sakkunnig inom utveckling av arbetslivet

Hallia Kaisa, förvaltningssekretare

Hotti Anne, ledande arbetsmarknadsutredare

Huuskonen Mika, ekonomiplanerare

Hämäläinen Hanna-Kaisa, informatör

Hämäläinen Jouko, ledande arbetsmarknadsjurist, till och med 28.2.

Jaanu Anna-Mari, programchef, Kunteko

Kallberg Ann-Mari, sekreterare

Karhu Taina, projektchef

Knuuti Juha, arbetsmarknadsombudsman, från och med 3.8.

Koivistoinen Susanna, projektinformatör, Kunteko, till och med 30.6.

Kokko Mari, arbetsmarknadsombudsman, från och med 17.2.

Kolkkala Riikka, arbetsmarknadsjurist

Koskela Kaisa, arbetsmarknadsinformatör, redaktionssekreterare

Krause Riikka, arbetsmarknadsutredare

Kukka Anna, sakkunnig inom arbetslivsutveckling

Kämäri Suvi, ledande arbetsmarknadsombudsman

Lehtinen Maarit, arbetsmarknadsjurist

Liivala Ritva, arbetsmarknadsjurist

Lilja Satu, sekreterare för arbetsmarknadsfrågor

Lith Mimosa, arbetsmarknadsjurist 

Lyhty Minna, projektchef, Kunteko, från och med 6.4

Mattila Marjaana, webbinformatör

Mursu Sanja, sakkunnig inom kompetensutveckling

Metsäranta Teija, ledande arbetsmarknadsjurist

Mäkelä Katri, ekonomisekreterare

Niinimaa Ilkka, arbetsmarknadsombudsman 

Niittymäki Irmeli, arbetsmarknadsombudsman, till och med 27.8

Nypelö Eeva, arbetsmarknadsjurist

Näsänen Jaana, utvecklingschef 

Paakkonen Niina, arbetsmarknadsutredare

Paavola Heli, arbetsmarknadsombudsman

Pirhonen Jaana, ledningens assistent

Rantanen Janna, arbetsmarknadsjurist

Raunio Juha, arbetsmarknadsjurist

Renko Merja, arbetsmarknadsombudsman

Rusanen Merja, sakkunnig gällande utveckling av arbetslivet

Ruskoaho Juho, arbetsmarknadsutredare

Saaristo Heikki, ledande arbetsmarknadsombudsman

Salomaa Marika, informatör

Seppänen Tanja, sekreterare

Sievänen Pauliina, kommunikations- och marknadsföringsplanerare

Sivonen Sirpa, utvecklingschef

Taavitsainen Virpi, ledande arbetsmarknadsombudsman

Tervonen Taina, projektplanerare, Kunteko

Tossavainen Mirja-Maija, arbetsmarknadsjurist

Tuimala Aija, projektchef, Soteliiderit

Tuomi Anniina, projektchef, Kunteko

Vierula Tanja, projektchef, Kunteko, till och med 31.3.

Wessman Canelia, arbetsmarknadsombudsman

Vesterbacka Eeva, arbetsmarknadsjurist