KT:s Delegation

Delegationen använder KT:s beslutsmakt. Delegationen beslutar om tjänste- och arbetskollektivavtal samt centrala arbetsmarknadsärenden.

Delegationen består av elva medlemmar, som var och en har en utsedd personlig ersättare. Delegationens mandatperiod är fyra år. Delegationens mandatperiod inleds i början av året som följer på kommunalval. Den nuvarande delegationens mandatperiod är 1.1.2018–31.12.2021.

Delegationens medlemmar företräder den kommunala arbetsgivaren och är i central ställning som förtroendevald eller anställd i kommun, samkommun eller kommunernas centralorganisation. Finansministeriet utser medlemmar och ersättare i KT:s delegation på förslag av Kommunförbundet. När medlemmar föreslås beaktas de rådande politiska styrkeförhållandena i kommunerna som baserar sig på resultaten i kommunalvalen och jämlikhetssynvinklar.  

Delegationen fattar viktiga beslut i arbetsmarknadsärenden

Delegationen sammanträdde tio gånger under verksamhetsåret. I maj godkände delegationen förhandlingsresultatet till kommunsektorns nya tjänste- och arbetskollektivavtal, som gäller till och med 28.2.2022.

På mötena under verksamhetsåret behandlades dessutom bland annat KT:s utlåtande om social- och hälsovårdsreformen och grundandet av landskap, revideringen av KT-lagen, coronaepidemin och de omedelbara och fortsatta åtgärder som den krävde samt sammanslagningen av pensionssystemen. 

KT:s delegation 1.1.2018–31.12.2021

Ordförande Kirsi-Marja Lievonen (SDP) 

I viceordförande Taina Niiranen (C)

II viceordförande Jorma Haapanen (Saml) 

Ordinarie medlemmar:
(personligt ersättare)

 Haapanen Jorma, Kyrkslätt, servicedirektör (Saml)
 (Pirhonen Jarmo, Kuopio, stadsdirektör)


Leisimo Eino, Jyväskylä, sektorchef (Saml)
 (Rahkonen Hannu, Lahtis, kapten res.)


Valtonen Sinikka, Åbo, personaldirektör (Saml)
 (Raukko Päivi, Tavastehus, bildnings- och välfärdsdirektör)


Lievonen Kirsi-Marja, Vanda, personaldirektör (SDP)
 (Vainio Eero, Petäjävesi, kommundirektör)


Määttänen Petra, Åbo, förvaltningsdirektör (SDP)
 (Alho Olli, Sjundeå, stadsutvecklingsdirektör)


Majalahti Juha, Eura, kommundirektör (SDP)
 (Halonen Hilkka, Kemi, verksamhetsledare)


Niiranen Taina, Parkano, hälso- och välfärdsdirektör  (C)
 (Ruhanen Seppo, Hirvensalmi, kommundirektör)


Riikonen Olli, Tohmajärvi, kommundirektör (C)
 (Laine Marja-Leena, Hyvinge, chef inom småbarnspedagogik)


Ojansuu-Kaunisto Kirsi, Tavastehus, teol.kand., EM (Gröna)
 (Nordström Paula, Lojo, verksamhetsledare)


Koskinen Marko, Kitee, företagare (Sannf) 
 (Kärkkäinen Ilpo, Sonkajärvi, kommunfullmäktiges ordförande)


Heikkinen Pekka, Tusby, HM, kommunalfullmäktig (Vf)
 (Luosujärvi Riitta, Kemi, sjukvårdsdistriktets direktör)

Utskottet

Utskottet, som KT:s delegation tillsatt, fattar beslut och ger fullmakter åt enskilda kommuner eller samkommuner att göra lokala tjänste- eller arbetskollektivavtal. År 2020 sammanträdde utskottet 7 gånger för behandling av olika inkomna befogenhetsbegäranden.

Utskottets ordförande är arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen. Medlemmar är förhandlingscheferna Hannu Freund, Henrika Nybondas-Kangas, Anne Kiiski och Jorma Palola