Stöd för de närmaste cheferna

Under de senaste åren har KT alltmer ordnat olika aktualitetsdagar för sina nätverk där det är viktigt att bli bekanta och dela erfarenheter med andra i motsvarande situation. Chefskapsakademin grundades 2020 för att stödja ledarskapet på arbetsplatser i kommuner, samkommuner och kommunkoncerner. Chefskapsakademin är en tillväxande elektronisk plattform som sporrar de anställdas närmaste chefer till att utveckla sig och sina arbetsteam trots begränsade resurser.

Dessutom vill KT stödja arbetsgivarna inom social- och hälsovården i förändring och har via olika projekt erbjudit webbinarier för chefsarbete. Dessa utbildningar och coachningar har ordnats tillsammans med projekten Soteliiderit och Etänä enemmän.

Utbildningssamarbete med FCG

Merparten av KT:s utbildningar planeras och arrangeras i samarbete med Finnish Consulting Group FCG Oy. Utbildningarna gällde huvudsakligen innehåll och tolkning av olika arbets- och tjänstekollektivavtal, bland utbudet fanns till exempel anställningsdagar om AKTA och UKTA, såväl för yrkesutbildningen som för den allmänbildande utbildningen. Gemensamma utbildningar var också exempelvis Esimies-passi 2020 (chefspasset 2020) och olika utbildningsprogram såsom utbildningsprogrammen för KT-kontaktpersoner, löne- och personalförvaltning eller anställningsfrågor i chefsarbete.

Under verksamhetsåret ordnades sammanlagt 63 utbildningsevenemang i samarbete med dem. I början av året ordnades ännu sammanlagt 13 utbildningar med närvaro, men från och med mars var alla utbildningar webbinarier och webbutbildningar. Under verksamhetsåret deltog cirka 4 000 personer i utbildningar. Dessutom beställde kommunerna och samkommunerna 6 egna utbildningsevenemang. Sammanlagt deltog cirka 4 300 personer i dessa utbildningar.  

Mellanår för EKJ-ledarskapscoachning

Ledarskapscoachningen för chefer och mellanledning – EKJ-programmet– för kommuner, samkommuner och organisationer ägda av kommuner inleddes inte år 2021. 
Bakom EKJ-programmet står Kommunförbundet, KT, Keva, Avainta Arbetsgivarna rf och Kommunfinans. FCG Konsultointi Oy svarar för de praktiska arrangemangen för ledarskapscoachningen som varar ungefär ett år.