KT fick representanter i Kevas styrelse

 

översättningen kommer senare