KT fick representanter i Kevas styrelse

KT:s långvariga mål uppfylldes då KT för första gången fick representation i Kevas styrelse.

Till ledamöter i styrelsen valdes ordföranden för KT:s delegation Kirsi-Marja Lievonen och arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen. Deras personliga ersättare är Petra Määttänen, medlem av KT:s delegation, och KT:s utredningschef Mika Juutinen. 

Det är viktigt att KT är med i Kevas styrelse och beslutar om storleken på kommunernas arbetspensionsavgift samt andra ärenden som påverkar kommunarbetsgivarnas verksamhet. Ledamöternas mandatperiod är två år.

Lagen om Keva ändrade förvaltningen

Lagen om Keva ändrades i början av augusti. Samtidigt ändrade arbetspensionsanstaltens förvaltning. Kevas delegation ändrades till Kevas fullmäktigesammanträde. Fullmäktige tillsattes av finansministeriet på förslag av Finlands Kommunförbund rf, de kommunala huvudavtalsorganisationerna och KT.

Som ordförande för fullmäktige fortsatte Seinäjoki stads social- och hälsovårdsdirektör Harri Jokiranta och som vice ordförande FM Maarit Ojavuo.

Kevas styrelse valdes på förslag av valutskottet som valts av fullmäktige. Styrelsen har 11 ledamöter och sammansättningen ska uppfylla de behörighets- och kompetenskrav som fastställts i lagen om Keva. Enligt lagen väljs två ledamöter till styrelsen bland de personer som KT Kommunarbetsgivarna föreslår. Av ledamöterna väljs tre bland de personer som föreslagits av de huvudavtalsorganisationer som avses i det kommunala huvudavtalet (Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Offentliga sektorns union JAU och Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf).