KT deltar i arbetsgrupper

översättningen kommer senare