Ny och ändrad lagstiftning

Under verksamhetsåret trädde en del lagändringar i kraft som har betydelse för kommunsektorns anställningsförhållanden. Under verksamhetsåret förberedde man sig även för den nya arbetstidslagen som skulle träda i kraft i början av följande år.

översättningen kommer senare