Svenk översättningen kommer senare. 

”Jag vill tacka KT:s personal för en professionell och kunnig arbetsinsats. Jag tackar även KT:s delegation och de olika arbetsgivarnätverken för ett gott samarbete.”

arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Årsberättelse 

År 2020 i siffror