Työrauhajärjestelmä koetuksella 

Kunta-alalle saatiin aikaan työrauha 28. toukokuuta pitkien ja vaikeiden neuvottelujen jälkeen. Kunta-alan uudet työ- ja virkaehtosopimukset allekirjoitettiin 17. kesäkuuta. Samaan aikaan Tehyn ja Superin neuvottelujärjestö Sote ry asetti ylityö- ja vuoronvaihtokiellon yhdeksään sairaanhoitopiiriin.

Painostustoimia toisen alan neuvotteluihin 

Sairaanhoitopiireihin kohdistetuilla painostustoimilla Sote ry pyrki vaikuttamaan Avaintyönantajat Avainta ry:n neuvotteluihin, joissa sovitaan kuntaomisteisten sosiaali- ja terveysalan yhtiöiden työehtosopimuksista.

Koskaan aiemmin kunta-alan työmarkkinahistoriassa toisen sopimusalan kiistoja ja painostustoimia ei ole Sote ry:n toimien tapaan kohdistettu työrauhan aikana kuntatyönantajiin.

Työtaistelutoimet osuivat vaikeaan aikaan 

Työtaistelutoimet hidastivat toiminnan palauttamista normaaliin sairaanhoitopiireissä. Koronakriisin akuutissa vaiheessa terveysalan palvelutoimintaa oli jouduttu voimakkaasti supistamaan. Leikkaus- ja muut hoitojonot olivat kasvaneet huolestuttavasti.

Hallitus päätti 15. kesäkuuta luopua valmiuslain mukaisista toimivaltuuksien käytöstä ja poikkeusolot päättyivät 16. kesäkuuta. Sote ry laajensi työtaistelutoimiaan heti poikkeusolojen päätyttyä.

Sairaanhoitopiireissä hoitohenkilöstön ylityö- ja vuorovaihtokiellot voivat johtaa siihen, että kaikissa työvuoroissa ei ole suunniteltua määrää henkilöitä töissä. Tilannetta hankaloitti työtaistelutoimien sijoittuminen lomakauteen.

Sote ry:n toimeenpanemat ylityö- ja vuoronvaihtokiellot sairaanhoitopiirissä päättyivät 1. heinäkuuta, kun Avainta ja Sote ry saavuttivat neuvottelutulokset avoinna olleilla sopimusaloillaan.

Sopimisen kulttuuri on muuttumassa

Sote ry:n kuntatyönantajiin kohdistamat työtaistelutoimet työrauhan aikana murensivat kunta-alan sopimisen kulttuuria. Samalla ne heikentävät Sote ry:n uskottavuutta neuvotteluosapuolena.

– Kuntatyönantaja ei nykyisellään voi olla enää varma siitä, saako työ- ja virkaehtosopimuksilla työrauhaa. Suomalainen työrauhajärjestelmä kaipaa pikaista korjausta, korosti työmarkkinajohtaja Markku Jalonen.