Toimintavuoden sopimukset

Toimintavuosi oli kunnallisten virka- ja työehtosopimusten 2018–2019 sopimuskauden toinen vuosi, jona toteutettiin kaksi sopimuskorotusta. Korotukset olivat paikallinen järjestelyerä tammikuun 1. päivä ja yleiskorotus huhtikuun 1. päivä.  

Paikallinen järjestelyerä 1.1.2019 

Vuoden alusta alkaen maksettiin paikallinen järjestelyerä, jonka kohdentamisesta neuvoteltiin paikallisesti. Jollei neuvotteluista syntynyt yksimielisyyttä, erän kohdentamisesta päätti työnantaja. 

Erän suuruus vaihteli sopimusaloittain.  

  • KVTES:ssa, teknisten sopimuksessa ja tuntipalkkaisten sopimuksissa erän suuruus oli 1,2 prosenttia sopimusalan palkkasummasta,  
  • Opetusalan virkaehtosopimuksessa 0,9 prosenttia ja 
  • Lääkärisopimuksessa 0,7 prosenttia. 

Tuloksellisuuteen perustuva kertaerä 

Tammikuun palkanmaksun yhteydessä kaikilla sopimusaloilla maksettiin tuloksellisuuteen perustuva kertaerä niille, joilla täyttyivät sopimuksessa sovitut ehdot. Kertaerän suuruus oli keskimäärin noin 260 euroa.  

Yleiskorotus 1.4.2019 

Palkkoja korotettiin sopimusaloilla 1.4. lukien yleiskorotuksella. Sen muoto ja määrä vaihtelivat sopimusaloittain. Yleiskorotus koski myös palkkahinnoittelun ulkopuolisia. 

  • KVTES: yleiskorotus 1 prosentti,  
  • OVTES: yleiskorotus 0,99 prosentti, 
  • TS: yleiskorotus 1 prosentti, henkilökohtaista lisää ja erillislisää korotetaan 1 prosentti, 
  • TTES: yleiskorotus 1 prosentti 
  • LS: yleiskorotus oli terveyskeskuslääkäreillä ja -hammaslääkäreillä 2,1 prosenttia. Sairaalalääkäreillä ja -hammaslääkäreillä sekä eläinlääkäreillä 1 prosentti. 

Muusikoiden ja näyttelijöiden sopimusten palkantarkistukset noudattivat tasoltaan kunta-alan sopimuksia. Muusikkojen sopimukseen sisältyi paikallinen järjestelyerä 1.1.2019 sekä tammikuun 2019 tuloksellisuuteen perustuva kertaerä. Näyttelijäsopimus noudatti palkankorotuksissa KVTES:n ratkaisua. 

Lomarahoja leikattiin

Toimintavuonna julkisella sektorilla toteutettiin kilpailukykysopimuksen mukaisesti lomarahojen leikkaaminen 30 prosentilla. Lomarahoja vähennettiin määräaikaisesti lomanmääräytymisvuosina 2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019. 

Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi 

Sopimuskaudella 2018–2019 oli mahdollista vaihtaa lomaraha vapaaksi mallilla, josta oli sovittu määräaikaisella virka- ja työehtosopimuksella. Sopimuksen mukaan vapaaksi vaihtaminen koski vuosina 2018 ja 2019 maksettavia lomarahoja.  

Lomarahan vapaaksi vaihto edellytti, että määräysten käyttöönotosta oli sovittu ensin paikallisesti. KT:n selvityksen mukaan sopimusmääräys mahdollisti, että henkilöstö vaihtoi lomarahoja vapaaksi aiempaa enemmän.  

Sopimuskorotusten kustannusvaikutus 

Sopimuskorotusten kustannusvaikutus oli toimintavuonna keskimäärin 2,36 prosenttia. Lisäksi tammikuussa maksettiin tuloksellisuuteen perustuva kertaerä, jonka kustannusvaikutus oli 0,67 prosenttia.  

Vuonna 2019 kunta-alan henkilöstömenot olivat 21,12 miljardia euroa. Lokakuussa 2019 kunnissa ja kuntayhtymissä työskenteli noin 420 000 palkansaajaa.