Kunta-alan sopimukset 

Kunta-alalla on seitsemän eri sopimusalaa. Näiden sopimusten piirissä ovat kaikki kuntien ja kuntayhtymien palkansaajat.

Eniten henkilöstöä oli kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piirissä yhteensä noin 311 000 palkansaajaa. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen suurimpia ammattiryhmiä ovat sairaanhoitajat, lähihoitajat, lastentarhanopettajat, sosiaalialan ohjaajat, koulunkäyntiavustajat ja -ohjaajat sekä perhepäivähoitajat.

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimukseen (OVTES) kuului noin 61 000 opettajaa. Opettajista suurin osa eli noin 70 prosenttia työskentelee peruskouluissa ja noin 10 prosenttia lukioissa. Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) alaisuudessa oli 24 000 palkansaajaa. Sopimuksen suurin ammattiryhmä on palo- ja pelastustoimen henkilöstö. Muita ammattiryhmiä ovat muun muassa kiinteistönhoitajat, rakennusmestarit ja insinöörit.  

Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimukseen (LS) kuuluivat 17 000 kunnissa tai kuntayhtymissä työskentelevät lääkärit. Lääkäreistä noin 10 000 toimii sairaaloissa ja noin 4200 terveyskeskuksissa. Lisäksi sopimukseen kuuluu noin 2500 hammaslääkäriä ja noin 500 eläinlääkäriä. 

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) piirissä oli noin 7 000 työntekijää. Tuntipalkkausta käytetään kausiluonteisissa tehtävissä, kuten erilaisissa rakennus- ja asennustöissä, katujen kunnossa- ja puhtaanapidon sekä puisto- ja puutarha-alan tehtävissä. 

Näiden lisäksi ovat kunnallinen muusikkojen virka- ja työehtosopimukset kaupunginorkestereissa työskenteleville muusikoille ja kapellimestareille sekä kunnallinen näyttelijöiden työehtosopimus kaupunginteattereissa työskenteleville näyttelijöille. Näiden sopimusten piirissä työskentelee yhteensä noin 1 000 viranhaltijaa ja työntekijää. 

 

Toimintavuoden sopimukset

Vuosi 2019 oli kunnallisten virka- ja työehtosopimusten 2018–2019 sopimuskauden 1.2.2018–31.3.2020 toinen vuosi.

Lainsäädäntöön muutoksia

Toimintavuonna tuli voimaan lakimuutoksia, joilla oli merkitystä kunta-alan palvelussuhteisiin.

Sopimusalakohtainen kehittäminen

Sopimusneuvotteluissa sopimuskaudelle 2018–2019 sovitut työryhmät jatkoivat työskentelyään.

Neuvonta

Asiantuntijamme neuvovat kuntien ja kuntayhtymien työnantaja-asemissa olevia sekä palkka- ja henkilöstöhallinnon tehtävissä toimivaa henkilöstöä sopimusmääräysten ja lakisäädösten soveltamiseen.

Paikalliset tulkintaerimielisyydet

Kunnallisessa pääsopimuksessa on määräykset siitä, miten paikallisista sopimusmääräysten tulkintaerimielisyyksistä neuvotellaan paikallisesti ja keskustasolla.

Koulutus