Viestinnän vuosi 2019

KT:n viestintä liittyi paljolti sote- ja maakuntauudistuksen etenemiseen sekä hallitusohjelmatavoitteiden edistämiseen. Myös työrauhan säröily ja sopimuskauden lopun lähestyminen edellyttivät aktiivista viestintää niin julkisuuteen kuin kuntien ja kuntayhtymien suuntaan. Toimintavuoden lopussa ryhdyttiin valmistelemaan sekä KT:n että Kuntatyönantaja-lehden graafisen ilmeen uudistamista. 

Viestinnän kanavat

Viestinnän keskeisiä kanavia ovat KT:n verkkopalvelut (kt.fi ja kt.fi/sv), Kuntatyönantaja-lehti ja sen verkkosivut (kuntatyonantajalehti.fi). 

KT julkaisi lisäksi entiseen tapaan säännöllisesti uutiskirjeitä, yleiskirjeitä, yhteyshenkilötiedotteita sekä mediatiedotteita, joiden lisäksi päivitettiin verkkosivuille uutisia ja ohjeita, kirjoitettiin blogeja, kuvattiin videoita, sekä laadittiin erilaisia julkaisuja.

Verkkosivujen lisäksi hyödynnettiin laajasti sosiaalisen median kanavia, käytössä olivat Twitter, LinkedIn ja YouTube. Messuille, seminaareihin, koulutustilaisuuksiin ja verkostotapahtumiin järjestettiin erilaisia esittelyosastoja ja -tilaisuuksia. 

KT oli myös esillä erilaisilla messuilla, seminaareissa, koulutustilaisuuksissa ja verkostotapahtumissa. 

Kuntatyönantaja-lehti

Ammattilehti Kuntatyönantaja ilmestyy kuudesti vuodessa. Lehti on tarkoitettu kunta-alan päättäjille, johdolle, esimiehille ja henkilöstöhallinnossa työskenteleville ja se keskittyy työnantajatoimintaan ja -edunvalvontaan. Kirjoituksissa tarjotaan esimiestyössä tarvittavaa aineistoa ja tietoa työnantajapäätöksiin ja nostetaan esiin kunnissa ja kuntayhtymissä tehtävää hyvää henkilöstöjohtamista, esimiestyötä ja työnantajapolitiikkaa. 

Lehden painos on noin 7 000 kappaletta ja se postitetaan noin 5 000 osoitteeseen. Lehti on maksullinen, kestotilauksen hinta on 45 euroa vuodessa. Kuntatyönantajalla on lisäksi laaja vapaakappalejakelu sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille. Vuosi 2019 oli lehden 45. ilmestymisvuosi. 

Jokaisessa Kuntatyönantaja-lehden numerossa on teema, jota tarkastellaan monipuolisesti eri näkökulmista. Toimintavuonna teemoina olivat Kunnat ja yritykset, Työhyvinvointi, Kuntatyönantaja Euroopassa, Hyvä työnantaja, Esimiestyö sekä Kuntatalous. 

Osa Kuntatyönantajan kirjoituksista julkaistaan lehden verkkosivuilla teemoittain ja verkkopalvelun muuhun aineistoon soveltuvasti linkittäen. Lehden verkossa oleva laaja juttuarkisto ulottuu vuoteen 2011. Lehden verkkosivuilla oli toimintavuonna yli 102 000 yksittäistä kävijää ja sivulatauksia tehtiin noin 140 000. 

Julkaisut

KT julkaisee tarpeen mukaan sopimuskirjoja, oppaita, selvitysraportteja tai esitteitä. Toimintavuonna julkaistiin tilastoesite kunta-alan henkilöstöstä ja palkkauksesta sekä opas muutoksen johtamiseen.  

  • Kunnalliset palkat ja henkilöstö, syyskuu 2019: Kunnalliset palkat ja henkilöstö -esitteen tilastotiedot perustuvat pääosin Tilastokeskuksen kuntasektorin lokakuun 2018 palkkatilastoon. Esite on maksuton, ja sen saa ladattua PDF-julkaisuna tai tilattua painettuna KT:n verkkokaupasta. Esite ilmestyi myös ruotsinkielisenä. 
     
  • Onnistu muutoksessa: KT:n Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt -julkaisusarjan opas on työväline muutoksen johtamiseen. Hyvä muutoksen johtaminen näkyy toiminnan tuloksissa ja henkilöstön hyvinvoinnissa.  Painettu opas on maksullinen ja tilattavissa KT:n verkkokaupasta. Oppaan PDF-julkaisu on ladattavissa maksutta KT:n verkkokaupasta. 

Tiedotteet ja uutiset 

KT:n verkkosivuilla julkaistiin uutinen tai tiedote keskimäärin joka toinen työpäivä. Medialle toimitettiin vuoden aikana 17 tiedotetta, joiden aiheina olivat muun muassa kunta-alan palkat, työmarkkinakeskusjärjestöjen kannanotot, työtaistelut, maakunta- ja sote-uudistus sekä hallitusohjelman tavoitteet. KT:n työmarkkinajohtaja ja asiantuntijat myös antoivat toimintavuoden aikana näistä ja muista aiheista lukuisia haastatteluja medialle. 

Verkkosivuilla julkaistiin lisäksi yhteensä 112 uutista, joissa käsiteltiin laajemmin ja yleisesti kunta-alan ajankohtaisia asioita.  

Verkkojulkaiseminen

KT:n verkkopalvelussa vieraili noin 97 600 yksittäistä kävijää kuukaudessa. Kaikkiaan sivuille tehtiin keskimäärin 128 600 käyntiä kuukaudessa. Yhteensä sivulatauksia oli toimintavuoden aikana yli viisi ja puoli miljoonaa. Sivuston kaikkien aikojen kävijäennätys tehtiin tammikuussa 2019, jolloin sivuilla vierailtiin yli 168 400 kertaa.

Sähköiset sopimuskirjat, yleiskirjeet ja sopimusneuvontaan liittyvien ohjeiden ja usein kysytyt kysymykset vastauksineen olivat sivuston suosituinta ja käytetyintä sisältöä. Myös kunta-alan palkkatietoihin liittyvät tilastot kiinnostivat käyttäjiä. Vuonna 2019 aikana verkossa julkaistiin esimerkiksi kuntaorganisaatioiden yhteistoimintaan liittyvä laaja ohjeistus.

Verkkosivustojen ylläpitoa ja kehittämistä jatkettiin toimintavuonna aiempien vuosien tapaan. Tärkeintä kehittämisessä oli saavutettavuuden parantaminen, sillä valmistauduimme uusien saavutettavuusvaatimusten voimaantuloon.

Käynnit verkkosivuilla vuonna 2017, 2018 ja 2019

Blogi

KT:n omia blogikirjoituksia julkaistiin verkkosivuilla yksitoista. Kirjoitukset käsittelivät ajankohtaisia työmarkkinoihin tai johtamiseen liittyviä teemoja. Blogia kirjoittivat KT:n työmarkkinajohtaja Markku Jalonen ja asiantuntijat Mika Juutinen, Aija Tuimala ja Jouko Hämäläinen. Yleisöä KT:n blogikirjoituksista kiinnosti eniten Jouko Hämäläisen bloggaus, joka käsitteli eläkeuudistuksen jatkoneuvotteluissa saavutettua sopimusta.

Messut ja tapahtumat

Tärkeimmät KT:n tapahtumat olivat toukokuussa työmarkkinaseminaari Tampereella, ja syyskuussa Kuntamarkkinoiden yhteydessä järjestetty KT:n työmarkkinaseminaari. 

KT järjestää joka toinen vuosi kunta-alan pääsopijajärjestöjen ja Tampereen kaupungin kanssa yhteisen työmarkkinaseminaarin Tampereella. Vuonna 2019 tapahtuma kokosi Tampere-talolle yli 600 henkilöä kuntien, kuntayhtymien ja muiden kunnallisten organisaatioiden ylintä johtoa, henkilöstöhallinnon ja muiden toimialojen johtoa ja asiantuntijoita sekä luottamusmiehiä ja muita henkilöstön edustajia.

Työmarkkinaseminaarin teemana oli työn murros. Ohjelmassa odotetuin osuus oli perinteinen KT:n ja pääsopijajärjestöjen johtajien keskustelu. Muita aiheita olivat muun muassa työmarkkinoiden, työn vaativuuden arvioinnin ja sote- ja maakuntauudistuksen ajankohtaisasiat.  

Syyskuussa Kuntamarkkinoiden yhteydessä KT:n omaan perinteiseen työmarkkinaseminaariin osallistui paikan päällä noin 300 henkilöä ja verkon kautta ohjelmaan seurasi noin 100 henkilöä. Työmarkkinaseminaarin ohjelmassa oli katsaus työmarkkinaneuvottelujen lähtökohtiin sekä terveisiä budjettiriiheen. Lisäksi keskusteltiin eläkejärjestelmien yhdistämisen tärkeydestä ja työvoiman saatavuuden varmistamiseen liittyvistä keinoista kunta-alalle. 

KT palveli Kuntamarkkinoilla myös omalla osastollaan, sekä järjesti lukuisia tietoiskuja liittyen muun muassa työsuojeluun, johtamiseen, työelämän ja osaamiseen kehittämiseen. Myös KT:n viestintä järjesti oman seminaarinsa, jossa viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen tarkasteli viestintätoimisto Kaiku Helsingin vanhempi neuvonantaja Jukka Koiviston kanssa työtaisteluajan viestintää.

KT:n asiantuntijat palvelivat omalla messuosastolla helmikuussa FCG:n talous- ja rahoitusfoorumissa. Lisäksi asiantuntijat osallistuvat useisiin yhteistyökumppaneiden järjestämiin alan koulutus- ja verkostotapaamisiin. 

Uutiskirjeet ja yhteyshenkilötiedotteet

KT-uutiskirjeessä kerrotaan ajankohtaisia työmarkkinauutisia kunta-alalta ja muistutetaan KT:n koulutuksista ja tapahtumista sekä uusimmista Kuntatyönantaja-lehden verkossa julkaistuista artikkeleista. Toimintavuoden aikana lisättiin uutiskirjeiden jakelua, se ilmestyy noin kerran kuukaudessa. Vuoden aikana lähetettiin kymmenen uutiskirjettä, minkä lisäksi lähetettiin neljä Suosittelemme-kirjettä, joissa tuotiin esille yksittäisiä ajankohtaista aihetta, kuten tammikuussa KT:n hallitusohjelmatavoitteita tai tapahtumaa, kuten Sotejohtamisen ajankohtaisseminaaria marraskuussa.   

Uutiskirje on vapaasti tilattavissa. Sen jakelussa oli vuonna 2019 noin 3500 tilaajaa. Luetuin oli uutiskirje 9/2019 (30.10.2019), jossa kerrottiin uuden työaikalain soveltamisesta sekä KT:n antamasta lausunnosta hoivamitoitukseen.  

KT:n yleiskirjeitä laadittiin 14 kappaletta. Yleiskirjeillä välitetään kuntiin ja kuntayhtymiin ajankohtaista tietoa sopimuksista ja työmarkkina-asioista. Yleiskirje julkaistaan kt.fi-verkkosivuilla, ja sen ilmestymisestä lähetetään tieto sähköpostilla yhteyshenkilöille kuntiin ja kuntayhtymiin. 

KT-yhteyshenkilötiedotteita lähetettiin KT-yhteyshenkilöille sähköpostilla vuoden aikana 29 kappaletta. Määrä kasvoi entisestään edellisvuodesta. Yhteyshenkilökirjeet lähetetään kuntiin nimetyille KT-yhteyshenkilöille, jotka koordinoivat henkilöstöasioita, huolehtivat virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta sekä yhtenäisen linjan noudattamisesta sopimusten soveltamisessa kunnissa ja kuntayhtymissä. Yhteyshenkilöitä, ja heidän varahenkilöitään on yhteensä noin 600. 

HR-info-uutiskirjeitä kirjoitettiin toimintavuonna yhteensä 11 kappaletta HR-verkoston jäsenille. HR-verkosto kokoaa yhteen kunta-alan henkilöstötyötä tekevät työnantajan edustajat. Verkoston tavoitteena on kehittää henkilöjohtamista, jakaa hyviä käytäntöjä ja tukea muutosjohtamista uudistuksissa. Uutiskirjeen jakelussa on noin 450 henkilöä. 

KT tiedottaa työsuojelupäälliköille -uutiskirjeitä laadittiin yhteensä yhdeksän. Uutiskirjeen jakelussa on yhteensä noin 500 henkilöä, jotka ovat kuntien ja kuntayhtymien työsuojelupäälliköitä, työsuojelupäällikön tehtäviä hoitavia tai työsuojelusta kiinnostuneita työnantajan edustajia.  

Sosiaalinen media ja videot

Sosiaalisen median kanavista KT:llä käytössä on pääasiassa Twitter @Kuntatyönantaja, jota hyödynnetään ajankohtaistiedon välittämiseen ja seurantaan.  Suosituimmat sisällöt liittyivät KT:n selvityksiin, sekä muihin ajankohtaisiin aiheisiin. Kunteko-gaala ja työturvallisuuden pieni opas suuresta asiasta nousivat esille KT:n Twitterin virrassa.  

KT Kuntatyönantajien toimintaa ja ajankohtaistietoa tuotiin esille myös videoilla, joita tuotettiin toimintavuonna aiempaa enemmän. Eri videoita ostettiin ammattilaisilta ostopalveluna tai tuotettiin itse yhteensä kuusitoista. Lisäksi työmarkkinaseminaarista julkaistiin tallenteita.  

Videot julkaistiin KT-uutiskirjeessä ja kt.fi-sivuilla, mutta ne ovat katsottavissa myös YouTubessa tai Dreambrokerissa. Suosituimpia videoita olivat yleissivistävän koulutuksen vuosityöaikaa, varhaiskasvatuksen SAK-työaikaa sekä uuden työaikalain vaikutuksia ohjeistavat videot.