KT:n toimisto 

Henkilöstö työskentelee asiantuntijatehtävissä eri osaamisalueilla, joita ovat: johto, hallinto, viestintä ja Kuntatyönantaja-lehden toimitus, yleiset palvelussuhdeasiat, sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen palvelussuhdeasiat, opetus- ja sivistystoimen palvelussuhdeasiat, työmarkkinatutkimus ja henkilöstövoimavarojen kehittäminen.

KT:ssä työskenteli toimintavuonna noin 57 toimihenkilöä. Toimistoa johtaa työmarkkinajohtaja Markku Jalonen.

KT:n toimintaa ja palveluita kehitetään työnantajien tarpeiden pohjalta

Suuri osa KT:n henkilöstön työpanoksesta kohdistuu palvelussuhdeneuvontaan. KT palvelee kuntien ja kuntayhtymien työnantajia antamalla neuvontaa sopimusmääräysten ja lakisäädösten soveltamiseen. Sopimusten tulkintaerimielisyyksiä koskevien keskusneuvottelujen ja työtuomioistuinjuttujen hoitaminen on lisääntynyt. Edunvalvonnan ohella tärkeä osa KT:n toimintaa on kehittää henkilöstöjohtamiseen, tuloksellisuuteen ja työelämän laatuun kuuluvia tehtäviä. 

Toimintavuonna toimistossa hallinnon vastuulla jatkettiin uuden asiakkuudenhallintajärjestelmän käyttöönottoa, kehitettiin verkkopalveluita sekä valmisteltiin KT:n jäsenille tarkoitetun Linja -portaalin käyttöönottoa. Järjestelmäkokonaisuuden tavoitteena on tarjota jäsenille uusia palveluita, parantaa asiakaskokemusta ja tehdä näkyväksi KT:ssä tehtävää työtä.

KT:n henkilökunta on asiantuntevaa ja ammattitaitoista  

KT:n työmarkkinatutkimuksen osaamisalueella toteutettiin tammikuussa asiakaskysely, jonka tavoitteena oli selvittää kuntien ja kuntayhtyminen toiveet ja tarpeet KT:n palvelujen kehittämiseksi. Vastaavia asiakaskyselyitä on aiemmin tehty vuosina 2012 ja 2006. 

Johtoryhmä

Jalonen Markku, kunta-alan työmarkkinajohtaja

Arolainen Teuvo, viestintäpäällikkö, päätoimittaja 

Freund Hannu, neuvottelupäällikkö, opetus- ja sivistystoimi

Juutinen Mika, tutkimuspäällikkö, työmarkkinatutkimus

Kiiski Anne, neuvottelupäällikkö, yleiset palvelussuhdeasiat

Moisio Jussi-Pekka, hallintopäällikkö

Nybondas-Kangas Henrika, neuvottelupäällikkö, sosiaali- ja terveyspalvelut 

Ojanen Sari, neuvottelupäällikkö, yleiset palvelussuhdeasiat, 31.5.2019 saakka

Palola Jorma, neuvottelupäällikkö, henkilöstövoimavarojen kehittäminen

Henkilöstö

Aaltonen Jenni, työmarkkinalakimies

Haakana Marko, toimistoisäntä 

Hakonen Niilo, johtava työelämän kehittämisen asiantuntija

Hallia Kaisa, hallintosihteeri

Hellström Heidi, hallintosihteeri, 28.2.2019 saakka

Hotti Anne, johtava työmarkkinatutkija

Huuskonen Mika, taloussuunnittelija

Hämäläinen Hanna-Kaisa, tiedottaja 

Hämäläinen Jouko, johtava työmarkkinalakimies 

Hämäläinen Taija, työmarkkina-asiamies 

Jaanu Anna-Mari, ohjelmapäällikkö, Kunteko 

Kallberg Ann-Mari, sihteeri

Karhu Taina, projektipäällikkö

Koivistoinen Susanna, projektitiedottaja, Kunteko, 2.5.2019 alkaen

Kolkkala Riikka, työmarkkinalakimies

Korppi Kirsi, työmarkkina-asiamies, 31.8.2019 saakka

Koskela Kaisa, työmarkkinatiedottaja, toimitussihteeri

Krause Riikka, työmarkkinatutkija

Kämäri Suvi, johtava työmarkkina-asiamies

Lehtinen Maarit, työmarkkinalakimies

Liivala Ritva, työmarkkinalakimies

Lilja Satu, työmarkkina-asiain sihteeri

Lith Mimosa, työmarkkinalakimies 

Mattila Marjaana, verkkotiedottaja

Mursu Sanja, osaamisen kehittämisen asiantuntija

Metsäranta Teija, johtava työmarkkinalakimies 

Mäkelä Katri, taloussihteeri

Niinimaa Ilkka, työmarkkina-asiamies

Niittylä Lauri, johtava työmarkkinalakimies, 31.7.2019 saakka

Niittymäki Irmeli, työmarkkina-asiamies, 9.12.2019 alkaen

Nypelö Eeva, työmarkkinalakimies

Näsänen Jaana, kehittämispäällikkö, 1.8.2019 alkaen

Paakkonen Niina, työmarkkinatutkija

Paavola Heli, työmarkkina-asiamies

Pakarinen Terttu, kehittämispäällikkö, 31.7.2019 saakka

Pirhonen Jaana, johdon assistentti 

Rantanen Janna, työmarkkinalakimies, 28.10.2019 alkaen

Raunio Juha, työmarkkinalakimies, 4.11.2019 alkaen

Renko Merja, työmarkkina-asiamies 

Ruoho Maija, projektipäällikkö, Kunteko, 28.4.2019 saakka

Rusanen Merja, työelämän kehittämisen asiantuntija

Ruskoaho Juho, työmarkkinatutkija

Saaristo Heikki, johtava työmarkkina-asiamies

Salomaa Marika, tiedottaja, 4.11.2019 alkaen

Seppänen Tanja, sihteeri

Sievänen Pauliina, viestinnän ja markkinoinnin suunnittelija 

Sivonen Sirpa, kehittämispäällikkö

Taavitsainen Virpi, johtava työmarkkina-asiamies

Tervonen Taina, projektisuunnittelija, Kunteko

Tossavainen Mirja-Maija, työmarkkinalakimies

Tuimala Aija, projektipäällikkö, Soteliiderit, 23.4.2019 alkaen

Tuomi Anniina, projektipäällikkö, Kunteko

Vaskelainen Tuula, työmarkkina-asiamies, 28.2.2019 saakka

Vierula Tanja, projektipäällikkö, Kunteko, 2.5.2019 alkaen

Vesterbacka Eeva, työmarkkinalakimies

Wessman Canelia, työmarkkina-asiamies