KT:n toimisto 

Henkilöstö työskentelee asiantuntijatehtävissä eri osaamisalueilla, joita ovat johto, hallinto, viestintä ja Kuntatyönantaja-lehden toimitus, yleiset palvelussuhdeasiat, sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen palvelussuhdeasiat, opetus- ja sivistystoimen palvelussuhdeasiat, työmarkkinatutkimus ja henkilöstövoimavarojen kehittäminen.

KT:ssä työskenteli toimintavuonna noin 56 toimihenkilöä. Toimistoa johtaa työmarkkinajohtaja Markku Jalonen.

KT:n palveluita kehitetään työnantajien tarpeiden pohjalta

Suuri osa KT:n henkilöstön työpanoksesta kohdistuu palvelussuhdeneuvontaan. KT palvelee kuntien ja kuntayhtymien työnantajia antamalla neuvontaa sopimusmääräysten ja lakisäädösten soveltamiseen. Sopimusten tulkintaerimielisyyksiä koskevien keskusneuvottelujen ja työtuomioistuinjuttujen hoitaminen on lisääntynyt. Edunvalvonnan ohella tärkeä osa KT:n toimintaa on kehittää henkilöstöjohtamiseen, tuloksellisuuteen ja työelämän laatuun kuuluvia tehtäviä. 

Toimintavuonna toimistossa hallinnon vastuulla jatkettiin asiakkuudenhallintajärjestelmän sekä KT:n asiakkaille tarkoitetun Linja-portaalin kehittämistä. Järjestelmäkokonaisuuden tavoitteena on tarjota uusia palveluita, parantaa asiakaskokemusta ja tehdä näkyväksi KT:ssä tehtävää työtä.

Johtoryhmä

Jalonen Markku, kunta-alan työmarkkinajohtaja

Arolainen Teuvo, viestintäpäällikkö, päätoimittaja 

Freund Hannu, neuvottelupäällikkö, opetus- ja sivistystoimi

Juutinen Mika, tutkimuspäällikkö, työmarkkinatutkimus

Kiiski Anne, neuvottelupäällikkö, yleiset palvelussuhdeasiat

Moisio Jussi-Pekka, hallintopäällikkö

Nybondas-Kangas Henrika, neuvottelupäällikkö, sosiaali- ja terveyspalvelut 

Palola Jorma, neuvottelupäällikkö, henkilöstövoimavarojen kehittäminen

Henkilöstö

Aaltonen Jenni, työmarkkinalakimies

Haakana Marko, toimistoisäntä 

Hakonen Niilo, johtava työelämän kehittämisen asiantuntija

Hallia Kaisa, hallintoassistentti

Hotti Anne, johtava työmarkkinatutkija

Huuskonen Mika, taloussuunnittelija

Hämäläinen Hanna-Kaisa, tiedottaja 

Hämäläinen Jouko, johtava työmarkkinalakimies, 28.2. saakka

Jaanu Anna-Mari, ohjelmapäällikkö, Kunteko 

Kallberg Ann-Mari, sihteeri

Karhu Taina, projektipäällikkö

Knuuti Juha, työmarkkina-asiamies, 3.8. alkaen

Koivistoinen Susanna, projektitiedottaja, Kunteko, 30.6. saakka

Kokko Mari, työmarkkina-asiamies, 17.2. alkaen

Kolkkala Riikka, työmarkkinalakimies

Koskela Kaisa, työmarkkinatiedottaja, toimitussihteeri

Krause Riikka, työmarkkinatutkija

Kukka Anna, työelämän kehittämisen asiantuntija

Kämäri Suvi, johtava työmarkkina-asiamies

Lehtinen Maarit, työmarkkinalakimies

Liivala Ritva, työmarkkinalakimies

Lilja Satu, työmarkkina-asiain sihteeri

Lith Mimosa, työmarkkinalakimies 

Lyhty Minna, projektipäällikkö, Kunteko, 6.4. alkaen

Mattila Marjaana, verkkotiedottaja

Mursu Sanja, osaamisen kehittämisen asiantuntija

Metsäranta Teija, johtava työmarkkinalakimies 

Mäkelä Katri, taloussihteeri

Niinimaa Ilkka, työmarkkina-asiamies

Niittymäki Irmeli, työmarkkina-asiamies, 27.8. saakka

Nypelö Eeva, työmarkkinalakimies

Näsänen Jaana, kehittämispäällikkö

Paakkonen Niina, työmarkkinatutkija

Paavola Heli, työmarkkina-asiamies

Pirhonen Jaana, johdon assistentti 

Rantanen Janna, työmarkkinalakimies

Raunio Juha, työmarkkinalakimies

Renko Merja, työmarkkina-asiamies 

Rusanen Merja, työelämän kehittämisen asiantuntija

Ruskoaho Juho, työmarkkinatutkija

Saaristo Heikki, johtava työmarkkina-asiamies

Salomaa Marika, tiedottaja

Seppänen Tanja, sihteeri

Sievänen Pauliina, viestinnän ja markkinoinnin suunnittelija 

Sivonen Sirpa, kehittämispäällikkö

Taavitsainen Virpi, johtava työmarkkina-asiamies

Tervonen Taina, projektisuunnittelija, Kunteko

Tossavainen Mirja-Maija, työmarkkinalakimies

Tuimala Aija, projektipäällikkö, Soteliiderit

Tuomi Anniina, projektipäällikkö, Kunteko

Vierula Tanja, projektipäällikkö, Kunteko, 31.3. saakka

Vesterbacka Eeva, työmarkkinalakimies

Wessman Canelia, työmarkkina-asiamies