KT mukana työryhmissä

Toimintavuonna KT:lla oli edustus kymmenissä ministeriöiden asettamissa työryhmissä, joissa valmisteltiin lainsäädäntöön uudistuksia. 

Lisää työllisyyttä ja pitempiä työuria 

Työmarkkinakeskusjärjestöt tekivät kesäkuussa yhteisiä eläke- ja työvoimapoliittisia esityksiä Antti Rinteen hallitusohjelmaan. Järjestöt ehdottivat muun muassa työeläkejärjestelmän perhe-eläkkeiden nykyaikaistamista ja työurien pidentämistä muun muassa tarkistamalla työttömyysturvan lisäpäiväoikeutta.  

Järjestöjen esittämien ehdotusten tarkoituksena on tukea eläkeuudistuksen tavoitteiden toteutumista ja hallituksen tavoitetta työllisyyden lisäämisestä. Järjestöt esittivät, että tarvittavat säädösmuutokset valmistellaan kolmikantaisesti. 

Työllisyyden edistämiseen seitsemän työryhmää 

Työministeriön johdolla kokoontuva ministerityöryhmä perusti heinäkuussa työllisyyden edistämiseen seitsemän työryhmää, joihin jokaiseen nimettiin edustaja KT:sta.

Työryhmät ovat:

  • Työvoimapolitiikan palvelurakenne
  • Palkkatuki- ja etuudet
  • Työkyvyn edistäminen ja osatyökykyisten työllistäminen
  • Osaaminen ja työmarkkinoiden kohtaanto
  • Työperäinen maahanmuutto ja kotouttaminen
  • Työlainsäädäntö
  • Paikallinen sopiminen

Eläkejärjestelmien yhdistämisen valmistelu jatkui 

KT edusti kuntatyönantajia kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmän yhdistämistä valmistelevassa työryhmässä, jossa varsinaiset jäsenet edustavat työmarkkinakeskusjärjestöjä. Valmistelua tehdään sosiaali- ja terveysministeriön johdolla. 

Perhevapaauudistuksen valmistelu alkoi 

Perhevapaauudistuksen valmistelu käynnistyi syksyllä. Kolmikantaista valmistelua tehdään sosiaali- ja terveysministeriön johdolla. 

Sote-uudistuksen valmistelu käynnistettiin uudelleen 

Hallitusohjelmaan 20192022 sisältyy sote-uudistus, joka valmistelu käynnistettiin uudelleen. 

Iäkkäiden henkilöiden palveluita uudistetaan 

Iäkkäiden henkilöiden palveluiden uudistamista ja väestön ikääntymiseen varautumista valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa työryhmässä. Hallitusohjelmassa on linjattu, että hoivahenkilöstön sitovasta vähimmäismitoituksesta säädetään lailla. 

Mitoitusuudistusta valmisteltiin syksyn aikana. Muut uudistamista vaativat kokonaisuudet on tarkoitus valmistella keväällä 2020.  

Omatoimiseen työnhaun malliin ei yhteistä esitystä 

Aktiivimallin kehittämistä ja omatoimisen työnhaun mallia valmistelleet kolmikantaiset työryhmät päättivät työnsä helmikuun lopussa. Kumpikaan työryhmistä ei päässyt yksimieliseen ratkaisuun eikä jättänyt esitystä lakimuutoksista.  

KT oli valmis kehittämään aktiivimallia, koska se tuki työllisyyttä ja työnhakijoiden nopeampaa työllistymistä. Omatoimisen työnhaun mallia olisi tarvittu turvaamaan työvoiman saatavuutta.