Etänä enemmän - sotetyö uudistuu

Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) koordinoima valtakunnallinen Etänä enemmän – sotetyö uudistuu -hanke käynnistyi vuonna 2019.

Hankkeessa vastataan sosiaali- ja terveysalan työn muutokseen kehittämällä etäjohtamista, -työnohjausta ja -vertaistukea sekä muutosjohtamista. Hankkeen tavoitteena on lisätä sote-alan henkilöstön työhyvinvointia, työn hallintaa ja tuottavuutta. 

Tampereen ammattikorkeakoulu kanssa osatoteuttajina ovat Satakunnan ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto sekä KT Kuntatyönantajat. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella. 

Ajankohtainen työpaketti kriisi- ja etäjohtamiseen 

KT on ollut toteuttamassa yhdessä TAMK:n kanssa työpakettia, jossa keskitytään erityisesti kriisi- ja etäjohtamisen kysymyksiin. KT:n työpaketti kestää vuoden verran. Tämän aikana kuntien ja kuntayhtymien sote-esimiehille tarjotaan ajankohtaisia webinaareja, teemavalmennuksia ja vertaistukea sekä tuotetaan materiaalia KT:n Lähijohtamisen Akatemiaan esihenkilöiden hyödynnettäväksi 

Lokakuussa käynnistyivät yhteiset teemavalmennukset ja webinaarit. Vuoden loppuun mennessä näissä tilaisuuksissa teemoina käsiteltiin kriisi- ja etäjohtamista, luottamuksen rakentamista ja viestintää kriisissä ja etäjohtamisessa. 

Lisää aiheesta