Lähijohtamisen akatemia

Lähijohtamisen akatemia on kehittyvä sähköinen alusta, joka rohkaisee lähijohtoa kehittämään itseään ja työtiimiään rajallisista resursseista huolimatta.

Lähijohtamisen akatemia on KT:n palvelu kuntien, kuntayhtymien ja kuntakonsernien työpaikoille johtamisen tueksi. Se kehitettiin ja otettiin käyttöön yhdessä kunta-alan pilottiorganisaatioiden kanssa vuoden 2020 aikana.   

Ketterällä kehittämisellä käyntiin 

Lähijohtamisen akatemia käynnistettiin pilottiprojektina huhtikuussa. Pilottiprojektin aikana tehtiin akatemian testioppimisympäristö, jonne tuotettiin sisältö neljään johtamisen eri moduuliin ja testattiin niiden toimivuutta. Tavoitteena oli kerätä tietoa ja kokemuksia toimivasta oppimisympäristöstä ja käytännön tarpeista. Lähijohtamisen akatemian pilottiprojektissa tärkeää myös oli tuottaa materiaalia nopealla aikataululla poikkeusolojen lähijohtamisen tueksi.  

Pilotointi tehtiin ketterän kehittämisen menetelmällä kehittämisryhmän kanssa, joka koostui kuntien esihenkilöistä ja HR-johdosta, KT:n asiantuntijoista sekä esihenkilövalmennusten ammattilaisista Valmennustriosta. Kehittämisryhmään oli avoin kutsu HR-verkoston uutiskirjeessä.

Kiitos Liminka, NurmijärviLahti, HeinolaRovaniemi, Juuka, Espoo ja Kanta-Hämeen keskussairaala osallistumisesta Lähijohtamisen akatemian kehittämiseen!

Lähijohtamisen akatemia palvelee KT:n Linjassa 

Syksyn 2020 aikana Lähijohtamien akatemia siirrettiin sen nykyiseen paikkaan KT:n Linja -palveluun. Lähijohtamisen akatemia avattiin kuntien esihenkilöille syyskuun lopussa. 

Vuoden loppuun mennessä ehdittiin avaamaan akatemian neljä eri moduulia, joista järjestettiin kuntien, kuntayhtymien ja kuntakonsernien esihenkilöille maksuttomat webinaarit. 

Vuonna 2020 Lähijohtamisen akatemiassa avattiin seuraavat oppimismoduulit: 

  • Ratkaisukeskeisyys 
  • Vuorovaikutuksen ja hyvän yhteistyön edistäminen 
  • Kohtaaminen ja tunnetyöskentely 
  • Sisäinen tiedonkulku 

Lähijohtamisen akatemia kehittyy ja sitä kehitetään edelleen yhteistyössä KT:n asiakkaiden kanssa.

Lisää aiheesta