Kuntatyönantajien asialla

KT palvelee asiakkaitaan monella eri kanavalla. Tietoa sopimuksista, lainsäädännöstä ja työelämän kehittämisestä on avoimesti tarjolla KT:n verkkosivuilla, KT-uutiskirjeissä, julkaisuissa ja KT:n yleiskirjeissä.  Osa työnantajatiedosta on kohdennettu työnantajien edustajille KT-yhteyshenkilötiedotteilla.

Keväällä avattiin työnantajien edustajille tarkoitettu KT Linja -palvelu. Sen tavoite oli tukea työnantajaviestintää sopimusneuvotteluissa, mutta Linja osoittautui toimivaksi kanavaksi koronakriisiin liittyvän ohjeistuksen jakamiseen. Linjan palveluja ovat käyttäneet erityisesti KT-yhteyshenkilöt.

Webinaareja ja verkostoja työnantajille

KT tarjosi toimintavuonna ennätysmäärän työnantajien edustajille kohdennettuja tilaisuuksia, joista suurin osa pidettiin etäyhteyksin webinaareina. KT-infoon, jonka aiheena oli koronaan liittyvät ohjeet työnantajalle, osallistui toistatuhatta työnantajien edustajaa.

Johdolle tai esihenkilöille kohdennettuja johtamis- ja teemawebinaareja järjestettiin liki viikoittain. Niitä tuotettiin erityisesti ESR-rahoituksella Kuntekon, Soteliiderit - hyvällä henkilöstöjohtamisella onnistuneita muutoksia ja  Etänä enemmän - sote-työ uudistuu -hankkeiden kautta. 

Etänä enemmän -hankkeen toiminta oli suunnattu erityisesti sote-alan esihenkilöille. Heille tarjottiin webinaareja, teemavalmennuksia ja pienryhmävalmennuksia. 

Lisäksi yllä mainittujen hankkeiden avulla toteutettiin kunta-, HR- ja sote-johdon haastatteluja sekä julkaisuja. 

Työnantajia tuettiin koronavuonna

Toimintavuosi oli työnantajille vaativa. Työnantaja- ja henkilöstöjohtamistoimintaa tuettiin myös KT:n HR-verkoston ja työsuojelupäälliköiden verkoston avulla. Korona-ajan vuoksi työsuojelupäälliköt tiivistivät aikatauluaan ja tapasivat joka toinen viikko. Linja-palvelun kautta HR:n edustajille ja esihenkilöille jaettiin materiaalia esihenkilötyössä kehittymiseen. 

Kaikkiaan saamamme kokemukset ja palaute aktiivisesta vuorovaikutuksesta asiakkaittemme kanssa ovat olleet erittäin positiivisia. Suunnittelimme KT:ssa vuoden 2020 loppupuolella asiakasyhteistyön, viestinnän ja palvelujen kokonaisuuden johtamisen kehittämistä, ja tätä varten perustettavaa yhteyspäällikön tehtävää.  Tavoitteena on, että jatkossa KT palvelee  yhä paremmin asiakkaitaan.

Aija Tuimala, projektipäällikkö, ja yhteyspäällikkö 1.1.2021 alkaen