Kikyn purkaminen vei aikaa, sopimuksia kehitetään työryhmissä

Sopimuskierrosta leimasi kaksi suurta kokonaisuutta. Niistä toinen liittyi kilpailukykysopimuksessa (kiky) sovittujen kokonaisuuksien poistamiseen ja muuttamiseen. Toinen iso kokonaisuus oli neuvottelut kunnallisen pääsopimuksen jatkamisesta ja sopimusjärjestelmän muuttamisesta.

Työaikamääräyksiin paljon muutoksia

Kunta-alan sopimusaloilla peruutettiin sellaisenaan vuonna 2017 sovitun kilpailukykysopimuksen vaikutukset. Poikkeus oli lääkärisopimusala, jossa kiky-tunnit säilyivät. Ne jäivät myös opetusalalla ammatilliseen opetukseen. 

Pelkästään teknisetkin muutokset työajassa vaativat paljon tarkkuutta ja useiden kymmenien sopimusmääräysten muuttamista. Säännöllistä työaikaa lyhennettiin vastaamaan tilannetta ennen kilpailukykysopimusta.  Tilalle sovittiin muun muassa työaikaan liittyviä jouston elementtejä, esimerkiksi liukuvassa työajassa 

Kilpailukykysopimuksessa sovittujen määräysten muuttamiseen liittyvät neuvottelut veivät erittäin paljon aikaa. Tämä aika oli kaikki pois tärkeistä asioista, joita eteenpäin viemällä olisimme voineet kehittää sopimuksia. Sopimuskaudella 2020–2021 meillä onkin ennätysmäärä, yli 25 työryhmää, jotka neuvottelevat sopimusten uudistamisesta ja kehittämisestä.

Vuoden 2020 alussa tuli voimaan uusi työaikalaki. Kaikkien sopimusalojen työaikamääräykset käytiin läpi yhdessä järjestöjen kanssa ja sopimuksiin tehtiin lain edellyttämät muutokset. 

Erityisesti lääkärisopimukseen tuli paljon muutoksia, kun neuvottelimme uudet lepoaikoja koskevat määräykset. Muutokset vaikuttivat laajasti koko valtakunnan tasolla erikoissairaanhoidon päivystyksen järjestelyihin. Määräysten kehittämistä jatketaan edelleen neuvotteluosapuolten kesken muun muassa pilottien kautta. 

Tavoitteita toteutui

KT:n pitkäaikainen neuvottelutavoite toteutui, kun lomarahan vaihtaminen vapaaksi tuli mahdolliseksi työntekijän kanssa sopimalla. Lomarahan vaihtamisesta vapaaksi on tehty verrattain vähän paikallisia sopimuksia.

Kaikilla sopimusaloilla sovittiin paikallisesta erästä, jota KT pitää onnistumisena neuvottelutavoitteissa.

On hienoa, että pääsimme ratkaisuun kunnallisen pääsopimuksen jatkosta. Muutos on merkittävä. Ratkaisun todellinen suuruus selviää meille vasta vuosien kuluessa. 

Sopimusratkaisussa sovimme myös uudesta sote-sopimuksesta ja varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön siirrosta KVTES:sta OVTES:iin syyskuussa 2021. Samalla KVTES:n rooli muuttuu, eikä se ole enää Suomen suurin virka- ja työehtosopimus. Lisäksi neuvotellaan teknisen alan sopimusten uudistamisesta.

Sote-uudistukseen varauduttiin aiesopimuksella

Mikäli sote-uudistus syntyy hallituksen kaavailemassa aikataulussa, hyvinvointialueet perustetaan syksyllä 2021. KT toimii myös hyvinvointialueiden työnantajaliittona. Tätä ennakoiden sovimme neuvotteluissa aiesopimuksesta, jonka perusteella määräytyvät uudet sopimukset uudella työnantajasektorilla eli hyvinvointialueilla.

Henrika Nybondas-Kangas, neuvottelupäällikkö, KT