Koulutus

KT asiantuntijat kouluttavat vuosittain kuntien ja kuntayhtymien johtoa, esihenkilöitä sekä palkka- ja henkilöstöhallinnon tehtävissä toimivaa henkilöstöä. 

KT järjestää työnantaja-asiakkailleen erilaisia tilaisuuksia, joissa koulutetaan esimerkiksi uusista sopimusmääräyksistä, lainsäädännön muutosten vaikutuksista tai muista ajankohtaisista, jotka vaikuttavat asiakkaiden arkeen. Toimintavuonna KT-infoina järjestettiin maaliskuussa koronawebinaari ja kesäkuussa sopimusinfot. 

Tukea lähijohtamiseen

Viime vuosina yhä enemmän KT on järjestänyt erilaiset ajankohtaispäiviä verkostoilleen, joissa tärkeää on ollut tutustua ja jakaa kokemuksia muiden vastaavassa tilanteessa olevien kanssa. Lähijohtamisen akatamia perustettiin vuonna 2020 kuntien, kuntayhtymien ja kuntakonsernien työpaikoille johtamisen tueksi. Lähijohtamisen akatemia on kehittyvä sähköinen alusta, joka rohkaisee lähijohtoa kehittämään itseään ja työtiimiään rajallisista resursseista huolimatta.  

Lisäksi KT haluaa tukea sotetyönantajia muutoksessa, ja on tarjonnut eri hankkeiden kautta webinaareja esihenkilötyössä kehittymiseen. Näitä koulutuksia ja valmennuksia on järjestetty Soteliiderit sekä Etänä enemmän -hankkeiden kanssa. 

Koulutusyhteistyötä FCG:n kanssa

Valtaosa KT:n koulutuksista suunnitellaan ja järjestetään yhteistyössä Finnish Consulting Group FCG Oy:n kanssa. Koulutukset koskivat pääosin eri työ- ja virkaehtosopimusten sisältöä ja tulkintaa, tarjonnassa oli muun muassa KVTES- , OVTES- sekä ammatillisen että yleissivistävän koulutuksen palvelussuhdepäiviä. Yhteisiä koulutuksia olivat myös esimerkiksi Esimiespassi 2020 ja erilaiset koulutusohjelmat, kuten KT-yhteyshenkilöiden, palkka- ja henkilöstöhallinnon tai palvelussuhdeasiat esimiestyössä -koulutusohjelmat.

Toimintavuonna yhteistyössä järjestettiin yhteensä 63 koulutustilaisuutta. Alkuvuodesta vielä järjestettiin läsnäkoulutuksia yhteensä 13 kappaletta, ja maaliskuusta alkaen kaikki koulutukset olivat webinaareja ja verkkoskoulutuksia. Toimintavuonna koulutuksiin osallistui noin 4000 henkilöä. Lisäksi kunnat ja kuntayhtymät tilasivat 6 omaa koulutustapahtumaa. Kaiken kaikkiaan näihin koulutuksiin osallistui yhteensä noin 4300 henkilöä.  

EKJ-johtamisvalmennuksen välivuosi

Kuntien, kuntayhtymien ja kuntien omistamien yhteisöjen esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennus EKJ-ohjelmaa ei käynnistetty vuonna 2021. 

EKJ-ohjelman taustalla ovat Kuntaliitto, KT, Keva, Avaintyönantajat Avainta ry ja Kuntarahoitus. Noin vuoden kestävän johtamisvalmennuksen käytännön järjestelyistä vastaa FCG Konsultointi Oy.  

Aiheesta muualla