Kunta-alan sopimukset 

Kunta-alalla on seitsemän eri sopimusalaa. Näiden sopimusten piirissä ovat kaikki kuntien ja kuntayhtymien palkansaajat.

Eniten henkilöstöä oli kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piirissä yhteensä noin 312 000 palkansaajaa. Suurimpia ammattiryhmiä ovat sairaanhoitajat, lähihoitajat, lastenhoitajat, lastentarhaopettajat, sosiaalialan ohjaajat, koulunkäyntiavustajat ja -ohjaajat sekä perhepäivähoitajat.

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimukseen (OVTES) kuului noin 61 800 opettajaa. Valtaosa opettajista eli 45 000 työskenteli peruskouluissa. Lukioissa työskenteli 5 900 opettajaa. Ammatillisissa oppilaitoksissa työskenteli noin 10 000 opettajaa.

Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimukseen (LS) kuuluivat 17 300 kunnissa tai kuntayhtymissä työskentelevät lääkärit. Lääkäreistä noin 10 200 toimii sairaaloissa ja noin 4000 terveyskeskuksissa. Lisäksi sopimukseen kuuluu noin 2500 hammaslääkäriä ja noin 500 eläinlääkäriä. 

Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) alaisuudessa oli 24 000 palkansaajaa. Sopimuksen suurin ammattiryhmä on palo- ja pelastustoimen henkilöstö. Muita ammattiryhmiä ovat muun muassa kiinteistönhoitajat, rakennusmestarit ja insinöörit. 

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) piirissä oli noin 6 300 työntekijää. Tuntipalkkausta käytetään kausiluonteisissa tehtävissä, kuten erilaisissa rakennus- ja asennustöissä, katujen kunnossa- ja puhtaanapidon sekä puisto- ja puutarha-alan tehtävissä. 

Näiden lisäksi ovat kunnallinen muusikkojen virka- ja työehtosopimukset kaupunginorkestereissa työskenteleville muusikoille ja kapellimestareille sekä kunnallinen näyttelijöiden työehtosopimus kaupunginteattereissa työskenteleville näyttelijöille. Muusikkojen sopimuksen piirissä on noin 700 viranhaltijaa ja Näyttelijöiden sopimuksen piirissä on noin 120 näyttelijää.