KT sai edustajat Kevan hallitukseen

KT:n pitkäaikainen tavoite toteutui, kun KT sai ensimmäistä kertaa edustuksen Kevan hallitukseen.

Hallituksen jäseniksi valittiin KT:n valtuuskunnan puheenjohtaja Kirsi-Marja Lievonen ja työmarkkinajohtaja Markku Jalonen. Heidän henkilökohtaiset varajäsenensä ovat KT:n valtuuskuntaan kuuluva Petra Määttänen sekä KT:n tutkimuspäällikkö Mika Juutinen

KT:n on tärkeä olla Kevan hallituksessa päättämässä kuntien työeläkemaksun suuruudesta sekä muista kuntatyönantajien toimintaan vaikuttavista asioista. Jäsenten toimikausi kestää kaksi vuotta.

Keva-laki muutti hallintoa

Kevasta annettu laki muuttui elokuun alussa. Samalla työeläkelaitoksen hallinto muuttui. Kevan valtuuskunta vaihtui Kevan valtuutetuiksi. Valtuutetut on määrännyt valtiovarainministeriö Suomen Kuntaliitto ry:n, kunnallisten pääsopijajärjestöjen ja KT:n esityksestä.

Valtuutettujen puheenjohtajana jatkoi Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveysjohtaja Harri Jokiranta ja varapuheenjohtajana HTM Maarit Ojavuo.

Kevan hallitus valittiin valtuutettujen valitseman vaalivaliokunnan esityksestä. Hallituksessa on 11 jäsentä, ja kokoonpanon tulee täyttää Keva-laissa asetetut kelpoisuus- ja osaamisvaatimukset.

Lain mukaan kaksi jäsentä hallitukseen valitaan KT Kuntatyönantajien ehdottamista henkilöistä. Jäsenistä kolme puolestaan valitaan kunnallisessa pääsopimuksessa tarkoitettujen pääsopijajärjestöjen (Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko ry, Julkisen alan unioni JAU ry ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry) ehdottamista henkilöistä.