KT:n valtuuskunta

Valtuuskunta käyttää KT:n päätösvaltaa. Valtuuskunta päättää virka- ja työehtosopimuksista sekä keskeisistä työmarkkina-asioista. Valtuuskuntaan kuuluu yksitoista jäsentä, joista jokaiselle on nimetty henkilökohtainen varajäsen. 

Valtuuskunnan toimikausi on neljä vuotta. Valtuuskunnan toimikausi alkaa kuntavaaleja seuraavan vuoden alusta. Nykyisen valtuuskunnan toimikausi on 1.1.2018–31.12.2021.

Valtuuskunnan jäsenet edustavat kunnallista työnantajaa ja ovat keskeisissä luottamushenkilö- tai palvelussuhteissa kuntaan, kuntayhtymään tai kuntien keskusjärjestöön. Valtiovarainministeriö nimeää KT:n valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet Kuntaliiton esityksestä. Jäseniä ehdotettaessa otetaan huomioon kuntavaalien tuloksien perusteella kunnissa vallitsevat poliittiset voimasuhteet sekä tasapuolisuusnäkökohdat.  

Valtuuskunta tekee keskeisiä päätöksiä työmarkkina-asioissa

Valtuuskunta kokoontui toimintavuonna kymmenen kertaa. Valtuuskunta hyväksyi toukokuussa neuvottelutuloksen kunta-alan uusiksi virka- ja työehtosopimuksiksi, jotka ovat voimassa 28.2.2022 saakka.

Kokouksissa toimintavuoden aikana oli esillä lisäksi muun muassa KT:n lausunto sote-uudistuksesta ja maakuntien perustamisesta, KT-lain uudistaminen, koronaepidemia ja sen vaatimat välittömät toimet ja jatkotoimenpiteet sekä eläkejärjestelmien yhdistäminen. 

KT:n valtuuskunta 1.1.2018–31.12.2021

Valtuuskunnan puheenjohtaja Kirsi-Marja Lievonen (sd.)

I varapuheenjohtaja Taina Niiranen (kesk.)

II varapuheenjohtaja Jorma Haapanen (kok.) 

Varsinaiset jäsenet:
(henkilökohtainen varajäsen)

Haapanen Jorma, Kirkkonummi, palvelujohtaja (kok.)
(Pirhonen Jarmo, Kuopio, kaupunginjohtaja)

Leisimo Eino, Jyväskylä, toimialajohtaja (kok.)
(Rahkonen Hannu, Lahti, kapteeni evp)

Valtonen Sinikka, Turku, henkilöstöjohtaja (kok.)
(Raukko Päivi, Hämeenlinna, sivistys- ja hyvinvointijohtaja)

Lievonen Kirsi-Marja, Vantaa, henkilöstöjohtaja (sd.)
(Vainio Eero, Petäjävesi, kunnanjohtaja)

Määttänen Petra, Turku, hallintojohtaja (sd.)
(Alho Olli, Siuntio, kaupunkikehitysjohtaja)

Majalahti Juha, Eura, kunnanjohtaja (sd.)
(Halonen Hilkka, Kemi, toiminnanjohtaja)

Niiranen Taina, Parkano, terveys- ja hyvinvointijohtaja (kesk.)
(Ruhanen Seppo, Hirvensalmi, kunnanjohtaja)

Riikonen Olli, Tohmajärvi, kunnanjohtaja (kesk.)
(Laine Marja-Leena, Hyvinkää, varhaiskasvatuspäällikkö)

Ojansuu-Kaunisto Kirsi, Hämeenlinna, teol.kand., KM (vihr.)
(Nordström Paula, Lohja, toiminnanjohtaja)

Koskinen Marko, Kitee, yrittäjä (ps.) 
(Kärkkäinen Ilpo, Sonkajärvi, kunnanvaltuuston puheenjohtaja)

Heikkinen Pekka, Tuusula, HM, kunnanvaltuutettu (vas.)
(Luosujärvi Riitta, Kemi, sairaanhoitopiirin johtaja)

Toimikunta

KT:n valtuuskunnan asettama toimikunta päättää ja antaa valtuutuksia yksittäisille kunnille tai kuntayhtymille tehdä paikallisia virka- tai työehtosopimuksia. Vuonna 2020 toimikunta kokoontui 7 kertaa käsittelemään saapuneita eri toimivaltuutuspyyntöjä.

Toimikunnan puheenjohtaja on työmarkkinajohtaja Markku Jalonen. Jäseniä ovat neuvottelupäälliköt Hannu Freund, Henrika Nybondas-Kangas, Anne Kiiski ja Jorma Palola