KT:n tehtävät

KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT edustaa kuntatyönantajia valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa sekä kolmikantayhteistyössä.

KT neuvottelee ja solmii kunta-alan virka- ja työehtosopimukset henkilöstöä edustavien pääsopijajärjestöjen kanssa. Se tukee kuntatyönantajia henkilöstöjohtamisen, työelämän laadun ja tuloksellisuuden kehittämisessä. KT hoitaa kuntatyönantajien edunvalvontaa myös Euroopan unionissa.

KT:n toimintaa säätelee laki Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta (254/1993). Hallinnollisesti KT on osa Suomen Kuntaliittoa, jossa KT vastaa työmarkkinoita ja työelämän kehittämistä koskevista asioista.

Vuonna 2020 Suomessa oli 311 kuntaa ja 122 kuntayhtymää, joiden palveluksessa työskenteli noin 425 400 työntekijää ja viranhaltijaa. Kunta-alan sopimusjärjestelmän piirissä ovat Ahvenanmaan kuntia (16) lukuun ottamatta kaikki Suomen kunnat ja kuntayhtymät sekä kunnalliset liikelaitokset ja niiden palveluksessa olevat palkansaajat.

Kunta-alan henkilöstö

Kunta-alalla työskenteli noin 425 400 palkansaajaa vuonna 2020, joista noin 73 prosenttia oli työsuhteisia ja 27 prosenttisia virkasuhteisia. 

Henkilöstömäärä kasvoi noin 3 200 palkansaajalla edelliseen vuoteen verrattuna. KT:n vuoden 2020 lopussa tehdyn ajankohtaisselvityksen mukaan henkilöstömäärän kasvu johtui pääosin koronaepidemian takia palkatun lisähenkilöstön vuoksi.