Neuvonta

KT palvelee kuntien ja kuntayhtymien työnantajia antamalla neuvontaa sopimusmääräysten ja lakisäädösten soveltamiseen.   

KT:n asiantuntijat vastaavat sähköpostilla, puhelimitse tai verkkosivujen kautta esitettyihin neuvonnan palvelupyyntöihin. Toimintavuonna neuvonnassa oli käytössä yhdeksän palvelusähköpostisoitetta, joiden kautta annettiin vastaus noin 9500 palvelupyyntöön. 

Palvelusähköposteihin tulevia yhteydenottoja seurataan aktiivisesti, joten niiden kautta tavoittaa parhaiten asiantuntijan vastaamaan palvelussuhteen ehtoja koskeviin tulkintapyyntöihin sekä lainsäädäntöön liittyviin kysymyksiin. Mikäli palvelusähköposteihin tulee runsaasti samankaltaisia kysymyksiä, näistä kysymyksistä ja vastauksista voidaan muokata verkkosivuille UKK usein kysyttyä tai erilliset ohjeet.

Palvelusähköposteihin tulleet kysymykset vaikuttavat myös osaltaan muun muassa siihen, mitä KT ottaa huomioon edunvalvonnassaan tai minkälaista koulutusta työnantajille järjestetään. 

Korona-arki ja uudet sopimukset

Palvelupyyntöjen määrä kasvoi toimintavuonna huomattavasti edellisvuoteen verrattuna, jolloin vastattuja palvelupyyntöjä oli 7000. Koronan aiheuttamat poikkeustilanteet, joita työnantaja kohtasi, lisäsi kysymysten määrää. KT järjestikin työnantaja-asiakkailleen erillisen KT-infon koronan vaikutuksista palvelussuhteeseen. Myös uudet työ- ja virkaehtosopimukset lisäsivät neuvonnan kysyntää. 

Kaikista vastatuista palvelupyynnöistä yli puolet liittyi yleisiin palvelusuhdeasioihin ja yleiseen kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES). Tähän liittyviä tulkintakysymyksiä oli lähetetty lähes kaikkiin palvelusähköpostiosoitteeseen, mutta erityisesti kvtes-, soster- ja vaka-palvelusähköpostiosoitteisiin. 

Vastauksista 32 prosenttia liittyi opetusalaan ja kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen tulkintakysymyksiin. 

Palvelusähköpostit vuonna 2020

kvtes@kt.fi 
palvelusähköpostissa vastataan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimusta (KVTES) koskeviin tulkintakysymyksiin. Palvelusähköpostiin lähetetään hyvin laaja-alaisesti erilaisia yleisiä palvelusuhteen ehtoja koskevia tulkintapyyntöjä.  

soster@kt.fi  
Palvelusähköposti on tarkoitettu erityisesti sosiaali- ja terveysalan yksiköiden lähettämiin kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) ja kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) tulkintakysymyksiin ja työlainsäädäntöä koskeviin kysymyksiin. 

vaka@kt.fi 
Palvelusähköpostista vastataan varhaiskasvatushenkilöstön sekä perhepäivähoitajien palvelusuhdeasioihin liittyviin kysymyksiin. Useat kysymykset koskevat kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) tulkintaa. 

ovtes@kt.fi  
Palvelusähköpostissa vastataan pääasiassa kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimukseen (OVTES) liittyviin tulkintakysymyksiin.  

ttes@kt.fi  
Palvelusähköpostin kysymykset koskevat erityisesti kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimukseen (TTES) liittyvää tulkintaa. 

ts@kt.fi 
Palvelusähköpostissa vastataan pääasiassa kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimukseen (TS) liittyvissä kysymyksissä. 

tutkimus@kt.fi  
Palvelusähköpostin kautta vastataan alan erilaisia tilastoja, tutkimustietoa, kustannuksia ja kustannuslaskentaa koskeviin tiedusteluihin. Palvelusähköpostista lähetetään myös käynnissä olevat tutkimukset, ja vastataan näihin liittyviin kysymyksiin. 

toimisto@kt.fi  
Palvelusähköpostiin voi lähettää yleisesti KT:n toimintaan liittyviä kysymyksiä, jotka eivät koske työ- ja virkaehtosopimuksien tulkintaa.

viestinta@kt.fi  
Palvelupostista vastataan viestintään liittyvissä kysymyksissä, esimerkiksi kuva- tai haastattelupyynnöissä.

 

Palvelusähköpostien aiheiden jakautuminen vuonna 2020