Kuntatyönantajan asialla vuodesta 1970

Vuonna 2020 tuli kuluneeksi 50 vuotta, kun Laki kunnallisesta sopimusvaltuuskunnasta tuli voimaan 1.12.1970, ja siitä alkoi kuntien keskitetty työnantajaedunvalvonta. Sopimusvaltuuskunnan ajoista on sittemmin siirrytty Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja KT:n aikaan.

Vuosi 2020 sisälsi poikkeuksellisia, ennen kokemattomia tapahtumia, joiden vaikutukset työelämään ja työmarkkinoihin näkyvät vuosien päästä. Vuoden aikana siirryttiin sujuvasti laajaan etätyöhön ja kehitettiin lähityöhön nopeasti uusia käytäntöjä. Työelämä kehittyi nopeasti ja osittain pakon edessä. 

Uuden ja erilaisen edessä oleminen aiheutti kysyntäpiikin KT:n palveluissa. Neuvontaa palvelussuhteisiin liittyviin kysymyksiin jouduttiin antamaan poikkeuksellisessa tilanteessa, joissa esimerkiksi lainsäädäntö puuttui tai sitä koskevia joitain säädöksiä ei oltu koskaan ennen tulkittu.

Samaan aikaan käytiin työ- ja virkaehtosopimuksia koskevia neuvotteluita, joissa ratkaisu saavutettiin vasta toukokuun lopulla. Sopimusratkaisu sisälsi historiallisen muutoksen, jonka tuloksena kunta-alalle syntyy 1.9.2021 kahdeksas sopimusala: SOTE-sopimus. 

Vuosikertomuksessa katsauksessa työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas, neuvottelupäällikkö Jorma Palola, yhteyspäällikkö Aija Tuimala sekä ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanu kertovat omin sanoin vuodesta 2020.

Muissa vuosikertomuksen osissa kerrotaan yleisesti toiminnasta sopimusten, edunvalvonnan, henkilöstöjohtamisen kehittämisen ja KT:n toimiston osalta.

”Hyvä yhteistyö ja verkostot kantavat poikkeusaikoina. Kiitos kaikille hyvästä yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana. ”

Markku Jalonen
Kunta-alan työmarkkinajohtaja

Tutustu toimintavuoteen 2020 

Vuosi 2020 lukuina