KT Kuntatyönantajat

KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö ja työmarkkinakeskusjärjestö. KT edustaa kuntatyönantajia valtakunnallisissa työmarkkinaneuvotteluissa sekä kolmikantayhteistyössä.

KT neuvottelee ja solmii kunta-alan virka- ja työehtosopimukset henkilöstöä edustavien pääsopijajärjestöjen kanssa. Se tukee kuntatyönantajia henkilöstöjohtamisen, työelämän laadun ja tuloksellisuuden kehittämisessä. KT hoitaa kuntatyönantajien edunvalvontaa myös Euroopan unionissa.

KT:n toimintaa säätelee laki Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta (254/1993). Hallinnollisesti KT on osa Suomen Kuntaliittoa, jossa KT vastaa työmarkkinoita ja työelämän kehittämistä koskevista asioista.

Vuonna 2018 Suomessa oli 311 kuntaa ja 118 kuntayhtymää, joiden palveluksessa työskenteli noin 421 000 työntekijää ja viranhaltijaa. Kunta-alan sopimusjärjestelmän piirissä ovat Ahvenanmaan kuntia (16) lukuun ottamatta kaikki Suomen kunnat ja kuntayhtymät sekä kunnalliset liikelaitokset ja niiden palveluksessa olevat palkansaajat.

Kunta-alan henkilöstö

Kunta-alalla työskenteli 421 000 palkansaajaa lokakuussa 2018. Heistä 74 prosenttia oli työsuhteisia ja 26 prosenttisia virkasuhteisia.

 

Valtuuskunta

KT:n valtuuskunta päättää virka- ja työehtosopimuksista sekä keskeisistä työmarkkina-asioista.

KT:n hallinto

KT:n toimistossa työskentelee yhteensä noin 55 henkilöä.

Talous

Toimintavuoden taloustiedot, kuten tuloslaskelma, tase ja tilinpäätös.

Viestintä

KT:n viestinnässä korostuivat vuonna 2018 kunta-alan sopimusneuvottelut ja -ratkaisut, sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu ja syksyn poliittiset työtaistelut. Kaikki nämä edellyttivät sekä...

Tutkimus

Kunta-alan kyselyillä kerättiin tietoja sopimusneuvottelujen ja edunvalvonnan tueksi.