Viestinnän vuosi 2018

KT:n viestinnässä korostuivat vuonna 2018 kunta-alan sopimusneuvottelut ja -ratkaisut, sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu ja syksyn poliittiset työtaistelut. Kaikki nämä edellyttivät sekä tehostettua mediaviestintää että kattavaa kuntatyönantajien palvelemista.

Myös palkansaajajärjestöjen kanssa vuonna 2016 solmittu kilpailukykysopimus sekä julkisen sektorin lomarahojen leikkaaminen olivat yhä toistuvasti esillä etenkin sosiaalisessa mediassa. KT joutui arvostelun ja kritiikin kohteeksi myös muiden tahojen toimista.

Kokonaisuutena KT:n viestinnän vuosi oli kuitenkin menestyksekäs. Tiedotteiden, verkkouutisten ja sosiaalisen median päivityksien määrä kasvoi, samoin näkyvyys seminaareissa ja muissa vastaavissa tilaisuuksissa. Sekä painetun lehden että verkkosivuston sisältö monipuolistui, ja verkon kävijämäärässä tehtiin uusi ennätys. Kunta-alan sopimuskirjat tuotettiin aiempaa nopeammin. Lisäksi toteutettiin muutamia viestintään liittyviä selvityksiä ja aloitettiin eräitä kehittämishankkeita.

Viestinnän kanavat

KT:n viestinnän keskeisiä kanavia 2018 ovat edelleen KT:n verkkopalvelut (kt.fi ja kt.fi/sv), Kuntatyönantaja-lehti ja sen verkkosivut (kuntatyonantajalehti.fi).

Lisäksi KT julkaisi säännöllisesti uutiskirjeitä, yleiskirjeitä, yhteyshenkilö- ja mediatiedotteita, uutisia ja erilaisia julkaisuja sekä osiaalisessa mediassa hyödynsi Twitterin, LinkedInin ja Youtuben kanavia.

KT oli myös esillä erilaisilla messuilla, seminaareissa, koulutustilaisuuksissa ja verkostotapahtumissa.

Kuntatyönantaja-lehti

Kuntatyönantaja on kuudesti vuodessa ilmestyvä ammattilehti kunnallisille päättäjille, johdolle, esimiehille ja henkilöstöhallinnossa työskenteleville. Lehti keskittyy työnantajatoimintaan ja -edunvalvontaan. Se tarjoaa esimiestyössä tarvittavaa tietoa ja taustaa työnantajapäätöksiin sekä nostaa esiin kunnissa ja kuntayhtymissä tehtävää hyvää henkilöstöjohtamista, esimiestyötä ja työnantajapolitiikkaa.

Lehden painos on noin 7 000 kappaletta ja se postitetaan noin 5 000 osoitteeseen. Lehti on maksullinen, kestotilauksen hinta on 45 euroa vuodessa. Kuntatyönantajalla on lisäksi laaja vapaakappalejakelu sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille. Vuosi 2018 oli lehden 44. ilmestymisvuosi.

Kuntatyönantaja-lehden jokaisessa numerossa on yksi teema, jota pyritään tarkastelemaan laajasti ja monipuolisesti eri näkökulmista. Toimintavuonna lehden teemoina käsiteltiin johtamista, kunta-alan sopimuksia, vastuullisuutta, työn murrosta, maahanmuuttoa sekä kuntaa työnantajana.

Osa Kuntatyönantajan kirjoituksista julkaistaan lehden verkkosivuilla teemoittain ja verkkopalvelun muuhun aineistoon soveltuvasti linkittäen. Lehden verkossa oleva laaja juttuarkisto ulottuu vuoteen 2011. Lehden verkkosivuilla oli toimintavuonna lähes 75 000 yksittäistä kävijää.

Vuonna 2018 toteutettiin lehden lukijatutkimus yhdessä Eficode Oy:n kanssa. Lukijat arvioivat lehteä varsin myönteisesti. Kouluarvosanoilla lehden luotettavuus ja yleisarvosana olivat kiitettäviä, ja lehden ulkoasu hyvä. Tutkimuksen mukaan sopimukset ja lait sekä näiden soveltaminen, oikeustapaukset, työelämän kehittäminen ja johtaminen ovat luetuinta sisältöä. Lehdestä haetaan erityisesti syventävää ja taustoittavaa asiantuntijasisältöä.

Julkaisut

KT julkaisee vuosittain sopimuskirjoja, oppaita, selvitysraportteja tai esitteitä. Vuonna 2018 julkaistiin seitsemän suomenkielistä uutta kunta-alan virka- ja työehtosopimuskirjaa, joista käännettiin viisi ruotsinkielelle. Ruotsinkielelle ei käännetty näyttelijöiden ja muusikoiden työehtosopimuskirjoja. Painettua sopimuskirjaa myytiin KT:n verkkokaupasta, ja sähköiset versiot ovat luettavissa KT:n sopimusalakohtaisilla verkkosivuilla.

Vuonna 2018 julkaistut sopimuskirjat:

  • Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 20182019
  • Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus LS 20182019
  • Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 20182019 
  • Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS 20182019 
  • Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES 20182019 
  • Kunnallinen näyttelijöiden työehtosopimus 20182019
  • Kunnalliset muusikkojen virka- ja työehtosopimukset 20182019


Lisäksi julkaistiin tilastoesite kunta-alan henkilöstöstä ja palkkauksesta sekä selvitys kunnallista perhepäivähoitajista ja heidän hoidossaan olevista lapsista.

  • Kunnalliset palkat ja henkilöstö, syyskuu 2018: Kunnalliset palkat ja henkilöstö -esitteen tilastotiedot perustuvat pääosin Tilastokeskuksen kuntasektorin lokakuun 2017 palkkatilastoon. Esite on maksuton, ja sen saa ladattua PDF-julkaisuna tai tilattua painettuna KT:n verkkokaupasta. 
  • Kunnalliset perhepäivähoitajat: KT:n tuottama selvitys kunnallisista perhepäivähoitajista ja heillä hoidossa olevista lapsista perustuu KT:n kyselyyn, joka lähetettiin perhepäivähoitajille syksyllä 2017. Selvitys on maksutta luettavissa ja ladattavissa KT:n verkkokaupasta PDF-julkaisuna.

Tiedotteet ja uutiset

KT julkaisi lähes joka toinen työpäivä verkkosivuillaan uuden uutisen tai tiedotteen. Medialle toimitettiin vuoden aikana 23 tiedotetta, joista osa laadittiin yhdessä työmarkkinakeskusjärjestöjen tai muiden sidosryhmien kanssa. Tiedotteiden aiheina olivat muun muassa kunta-alan palkat, työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutulokset ja yhteiset kannanotot, esitykset kehysriiheen, työtaistelut, maakunta- ja sote-uudistus sekä hallitusohjelman tavoitteet.

Tiedotteet julkaistiin aina myös KT:n verkkosivuilla. Verkkosivuilla julkaistiin lisäksi yhteensä 94 uutista, joissa käsiteltiin laajemmin ja yleisesti kunta-alan ajankohtaisia asioita.

KT:n työmarkkinajohtaja ja asiantuntijat antoivat toimintavuoden aikana lukuisia haastatteluja medialle. Yleensä aiheena oli jokin kunta-alaa koskeva ajankohtainen työmarkkinakysymys. Vuoden ainoan medialle suunnatun tiedotustilaisuuden aiheena oli virka- ja työehtosopimuksien allekirjoitus.

Verkkojulkaiseminen

KT:n verkkopalvelussa vieraili noin 83 400 yksittäistä kävijää kuukaudessa. Kaikkiaan sivuille tehtiin keskimäärin 119 000 käyntiä kuukaudessa. Yhteensä sivulatauksia oli toimintavuoden aikana yli viisi miljoonaa. Sivuston kaikkien aikojen kävijäennätys tehtiin huhtikuussa 2018, jolloin sivuilla vierailtiin yli 152 000 kertaa.

Toimintavuoden aikana verkossa julkaistiin kunta-alan uudet virka- ja työehtosopimukset sekä suomeksi että ruotsiksi. Ne olivat yleiskirjeiden ja sopimusneuvontaan liittyvien ohjeiden ja usein kysyttyjen kysymysten ohella sivuston käytetyimpiä sisältöjä. Myös kunta-alan palkkatietoihin liittyvät tilastot kiinnostivat käyttäjiä.

Vuonna 2018 jatkettiin verkkosivujen teknistä ja sisällöllistä kehittämistä. Tavoitteena oli parantaa verkkosivujen saavutettavuutta uusien saavutettavuusvaatimusten mukaisesti. Toimintavuonna julkaistiin myös vuosikertomus 2017 ensimmäistä kertaa sähköisesti. 

Käynnit verkkosivuilla vuonna 2017 ja 2018

Blogi

KT:n omia blogikirjoituksia julkaistiin verkkosivuilla yhteensä 14. Kirjoitukset käsittelivät pinnalla olevia työelämän teemoja, usein muutosta tai murrosta. Blogia kirjoittivat pääasiassa KT:n työmarkkinajohtaja ja asiantuntijat, mutta vuonna 2018 mukana blogia kirjoittamassa oli myös Työterveyslaitoksen asiantuntijoita. Blogia markkinoidaan myös KT-uutiskirjeessä. Luetuin teksti käsitteli hoitohenkilökunnan oman työehtosopimuksen alustavaa ehdotusta 15.1.2018 ”Hoitohenkilöstön oma sopimus – nyt vai ei koskaan?”. Kirjoittaja oli neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas.

Messut ja tapahtumat

Tärkeimmät KT:n tapahtumat vuonna 2018 olivat elokuun perinteinen Lappeenranta-seminaari, joka järjestetään yhteistyössä pääsopijajärjestöjen sekä Lappeenrannan kaupungin kanssa sekä syyskuussa Kuntamarkkinoiden yhteydessä järjestetty KT:n työmarkkinaseminaari.

Lappeenranta-seminaari eli kunta-alan yhteistoiminta- ja työelämän kehittämisseminaari järjestettiin Kuntaventures-hengessä. Kaksipäiväisessä seminaarissa pohdittiin muun muassa kuntien kilpailukykyä ja tulevaisuutta. Seminaarin juonsivat Riku Rantala ja Tunna Milonoff. Seminaari keräsi paikalle ennätysmäärän yleisöä, yli 700 osallistujaa.

KT:n työmarkkinaseminaariin Kuntatalossa osallistui paikan päällä noin 250 ihmistä, minkä lisäksi sitä seurattiin ahkerasti striimattuna verkon kautta. Seminaarissa keskusteltiin kestävyysvajeesta sekä korostettiin maltin merkitystä työmarkkinaratkaisuissa. Puhujina olivat muun muassa uusi valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala sekä valtiovarainministeriön valtiosihteeri Martti Hetemäki.

KT tuotti myös muuta sisältöä Kuntamarkkinoille. KT:n viestintä muun muassa julkisti viestintätoimisto Pohjoisranta BCW:n kanssa elokuussa 2018 toteutetun verkkokyselyn tulokset. Selvityksen aiheena ovat kuntien viestinnän tärkeimmät kehityskohteet ja haastateltavina paikallistoimittajat eri puolelta Suomea. Selvityksen toimittajat toivovat kunnilta entistä ennakoivampaa viestintää sekä oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta, etenkin kuntalaisia koskettavista ajankohtaisista asioista.

KT:n asiantuntijat palvelivat omalla messuosastolla helmikuussa FCG:n talous- ja rahoitusfoorumissa, elokuussa Kuntajohtajapäivillä Joensuussa ja syyskuussa Kuntamarkkinoilla. Lisäksi asiantuntijat osallistuvat useisiin muihin ulkopuolisiin alan koulutus- ja verkostotapaamisiin.

Uutiskirjeet ja yhteyshenkilötiedotteet

KT-uutiskirjeessä kerrotaan ajankohtaisia työmarkkinauutisia kunta-alalta ja muistutetaan KT:n koulutuksista ja tapahtumista sekä uusimmista Kuntatyönantaja-lehden verkossa julkaistuista artikkeleista. Toimintavuoden aikana lähetettiin kuusi uutiskirjettä, minkä lisäksi lähetettiin kolme Suosittelemme -kirjettä, joissa tuotiin esille yksittäisiä tapahtumia kuten koulutusta tai seminaaria.

Uutiskirje on vapaasti tilattavissa. Sen jakelussa oli vuonna 2018 noin 4000 sähköpostiosoitetta. Luetuin oli uutiskirje 4/2018 (9.10.2018), jossa kerrottiin työaikalain uudistumisesta ja sen muutoksista kunta-alalle ja vuodenvaihteen järjestelyerää koskevista neuvotteluista sekä pohdittiin työrauhajärjestelmän ajantasaisuutta.

KT:n yleiskirjeitä laadittiin 18 kappaletta. Yleiskirjeillä välitetään kuntiin ja kuntayhtymiin ajankohtaista tietoa sopimuksista ja työmarkkina-asioista. Yleiskirje julkaistaan kt.fi-verkkosivuilla, ja tästä lähetetään tieto sähköpostilla yhteyshenkilöille kuntiin ja kuntayhtymiin.

KT-yhteyshenkilötiedotteita lähetettiin KT-yhteyshenkilöille sähköpostilla vuoden aikana 57 kappaletta. Määrä kasvoi entisestään edellisvuodesta. Yhteyshenkilökirjeet lähetetään kuntiin nimetyille KT-yhteyshenkilöille, jotka koordinoivat henkilöstöasioita, huolehtivat virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanosta sekä yhtenäisen linjan noudattamisesta sopimusten soveltamisessa kunnissa ja kuntayhtymissä. Yhteyshenkilöitä on 545.

HR-info-uutiskirjeitä kirjoitettiin toimintavuonna yhteensä 11 kappaletta HR-verkoston jäsenille. HR-verkosto kokoaa yhteen kunta-alan henkilöstötyötä tekevät työnantajan edustajat. Verkoston tavoitteena on kehittää henkilöjohtamista, jakaa hyviä käytäntöjä ja tukea muutosjohtamista uudistuksissa. Uutiskirjeen jakelussa on noin 450 henkilöä. 

KT tiedottaa työsuojelupäälliköille -uutiskirjeitä laadittiin yhteensä kymmenen. Uutiskirjeen jakelussa on yhteensä noin 500 henkilöä, jotka ovat kuntien ja kuntayhtymien työsuojelupäälliköitä, työsuojelupäällikön tehtäviä hoitavia tai työsuojelusta kiinnostuneita työnantajan edustajia.

Sosiaalinen media ja videot

Sosiaalisen median kanavista KT:llä käytössä on pääasiassa Twitter @Kuntatyönantaja, jota hyödynnetään ajankohtaistiedon välittämiseen ja seurantaan. Vuonna 2018 KT twiittasi noin 165 kertaa. Seuraajia oli vuoden lopussa yhteensä 3141. Suosituimmat sisällöt liittyivät käynnissä olleisiin sopimusneuvotteluihin sekä niiden tuloksiin. Twitterin lisäksi KT:llä on organisaatiotili LinkedInissä. Tiliä käytettiin vuonna 2018 pääasiassa tiedottamiseen omista avoimista työpaikoista.

KT Kuntatyönantajien toimintaa ja ajankohtaistietoa tuotiin esille myös videoilla, joita kuvattiin seitsemän. Videot julkaistiin KT-uutiskirjeessä ja kt.fi-sivuilla, mutta ne ovat katsottavissa myös YouTubessa tai Dreambrokerissa. YouTubessa suosituin oli syyskuussa julkaistu video, jossa tarkastellaan palkan määrittymistä tehtävän vaativuuden mukaan.